Школа юного хіміка на базі ДХТІ почала свою діяльність на початку 60-тих років ХХ сторіччя, а у 1999 році поновила свою роботу у новому статусі, як Школа хіміка при УДХТУ. За десять років (1999–2009) у роботі Школи хіміка прийняли участь близько 350 учнів шкіл міста Дніпропетровська, Дніпропетровської області та хіміко-екологічного ліцею. За цей час рекомендовано до вступу в університет 188 слухачів Школи хіміка, з яких 157 стали студентами ДВНЗ УДХТУ.

Для проведення занять у Школі хіміка залучені провідні вчені та викладачі кафедр неорганічної, фізичної, аналітичної, органічної хімії та технічної електрохімії. Кожного року лекції з актуальних питань хімічної науки та сучасних технологій читають д.х.н. професори К.С. Бурмістров, В.Г. Нефедов, О.В. Просяник, В.І. Ткач, О.В. Штеменко та багато інших.

Для слухачів Школи хіміка не тільки читаються цікаві лекції, але й проводяться практичні та лабораторні заняття з використанням матеріально-технічної бази кафедр університету.

Найбільш талановиті слухачі Школи хіміка виконують науково-дослідну роботу на кафедрах університету, готують наукові реферати та беруть участь у проведенні наукових конференцій.

Одержані знання та практичні навички випускники Школи хіміка застосовують, поширюють та поглиблюють вже на студентських заняттях. Вони гідно репрезентують університет на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та олімпіадах, на наукових конференціях. Випускники Школи хіміка 2000–2002 рр. Чепишев Сергій, Головко Ігор та Лебідь Олег стали викладачами університету. Випускники 2003 року Малишев Валерій, Мурашевич Богдан та інші вступили до аспірантури при УДХТУ, а Афанас'єв Дмитро займався науковою роботою у Сполучених Штатах Америки, у 2008 році закінчив Магістратуру з Харчових Технологій в Альбертському Універсітеті (Канада), зараз працює на посаді Директора з Контролю Якості на компанію Кіннікіннік Фудз (Едмонтон, Канада) - лідера з виробництва безглютеїнових продуктів харчування.. Школа хіміка має свої філіали у містах Дніпропетровської та Запорізької областей: Синельниково та Енергодар.

    

Інформацію про роботу Школи хіміка можна отримати за телефоном (0562) 47-06-72

ПЛАН
роботи Школи хіміка
Українського державного хіміко-технологічного університету
на 2015-2016 навчальний рік

№ п/п Дата, час Тема заняття Форма Викладач
1 10.10.15
10:00
Урочисте відкриття «Школи хіміка».
Мета роботи та організація навчального процесу
Організаційні збори к.х.н., доцент
Голіченко Олександр Анатолійович,

к.б.н., доцент
Берзеніна Оксана Валеріївна
2 17.10.15
10:00-12:40
Сучасна номенклатура неорганічних речовин. Основні закони хімії Лекція к.х.н., доцент
Голіченко Олександр Анатолійович
3 24.10.15
10:00-12:40
Сучасні уявлення про будову та енергетичні характеристики атомів та молекул Лекція к.х.н., доцент
Третяк Світлана Юріївна
4 14.11.15
10:00-12:40
Хімічний зв'язок в сполуках та сучасні нанотехнології Лекція к.х.н., доцент
Єгорова Діна Євгенівна
5 21.11.15
10:00-12:40
Хімія комплексних сполук Лекція к.б.н., доцент
Берзеніна Оксана Валеріївна
6 28.11.15
10:00-12:40
Кристали та кристалохімія в сучасних технологіях Майстер-клас к.т.н., доцент
Рижова Ольга Петрівна
7 05.12.15
10:00-12:40
Розчини. Теорія електролітичної дисоціації. Гідроліз солей Лекція к.х.н., доцент
Лукьяненко Тетяна Викторівна
8 12.12.15
10:00-12:40
Вивчення властивостей електролітів Практичне заняття к.х.н., ассистент
Кітик Анна Адамівна
9 18.12.15
10:00-12:40
Електрохімія – наука про взаємне перетворення електричної та хімічної енергії. Електрохімія і космічні технології Майстер-клас д.т.н., професор
Нефьодов Володимир Георгійович
10 26.12.15
10:00-12:40
Виготовлення та дослідження гальванічних елементів Лабораторна робота к.х.н., асистент
Кітик Анна Адамівна
11 16.01.16
10:00-12:40
Фізико-хімічні основи технології одержання перспективних медичних та ветеринарних препаратів Майстер-клас д.х.н., професор
Величенко Олександр Борисович
12 23.01.16
10:00-12:40
Сучасні методи хімічного аналізу Лекція, практичне заняття к.х.н., доцент
Авдієнко Тетяна Миколаївна,
зав. лабораториєю
Марченко Раїса Тимофіївна
13 30.01.16
10:00-12:40
Аналітичні реакції на аніони Лекція, практичне заняття к.х.н., доцент
Авдієнко Тетяна Миколаївна,
зав. лабораториєю
Марченко Раїса Тимофіївна
14 06.02.16
10:00-12:40
Окисно-відновні реакції. Типи окисно-відновних реакцій та їх застосування Лекція к.х.н., доцент
Коваленко Ігор Леонідович
15 13.02.16
10:00-12:40
Можливість перебігу окисно-відновних реакцій Лабораторне заняття м.н.с.,
Мельник Станіслав Григорович
16 20.02.16
10:00-12:40
Біологічно активні органічні сполуки Майстер-клас д.х.н. професор
Просянік Олександр Васильович
17 27.02.16
10:00-12:40
Ненасичені вуглеводні: алкени, алкадієни, алкіни. Високомолекулярні сполуки Лекція, практичне заняття к.т.н., доцент
Охтина Оксана Володимірівна
18 12.03.16
10:00-12:40
Спирти, фенол, карбонільні сполуки Лекція, практичне заняття к.т.н., доцент
Соколова Ліна Олександрівна
19 19.03.16
10:00-12:40
Карбонові кислоти. Естери. Жири Лекція, практичне заняття к.т.н., доцент
Охтина Оксана Володимірівна
20 09.04.16
10:00-12:40
Життя як спосіб реалізації хімічних процесів Майстер-клас д.х.н., професор
Сметанін Володимир Тимофійович
21 16.04.16
10:00-12:40

Біонеорганічна хімія – наука на службі у людини

Майстер-клас д.х.н., професор
Штеменко Олександр Васильович
22 23.04.16
10:00-12:40

Підсумкове тестування учнів Школи хіміка.

Закриття Школи хіміка
тестування к.б.н., доцент
Берзеніна Оксана Валеріївна

 

Директор Школи хіміка проф.. Штеменко О.В.