УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Що таке ліцензований обсяг прийому?

Ліцензований обсяг прийому – це певна кількість місць з кожного напряму (спеціальності), встановлена ліцензією, виданою навчальному закладу Міністерством освіти і науки України. Наприклад, для напряму підготовки «Хімічна технологія» ліцензією МОН України встановлено 680 місць, з них у 2015 році 501 місць – за державним замовленням, а 191 – на контрактній основі.

 

Що таке державне замовлення?

Державне замовлення – це певна кількість місць з кожного напряму (спеціальності), яку Міністерство освіти і науки України встановлює навчальному закладу, і навчання на яких фінансується з державного бюджету України.

 

Що таке пріоритети ?

Пріоритетність – заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 15, де 1 – найбільш пріоритетна заява), за якою визначається вибір спеціальності й вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного бала. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра на денну форму навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти.

 

Які форми навчання є в ДВНЗ УДХТУ?

У ДВНЗ УДХТУ є денна форма навчання, а також заочна форма навчання без відриву від виробництва – заочна.

 

Чи мають пріоритет абітурієнти, які подадуть документи раніше?

Ні, не мають. Документи приймаються у терміни, визначені правилами прийому, а зарахування відбудеться згідно з рейтинговим списком, сформованим з єдиної бази.

 

У які терміни буде відбуватися прийом документів на основі повної загальної середньої освіти на денну і заочну форми навчання в 2016 році?

Прийом документів, подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти в 2016 році відбудеться:

на денну форму навчання

 • з 11 липня до 27 липня 2016 р.;
 • з 11 липня до 20 липня 2016 р. для абітурієнтів, які складають вступні іспити в УДХТУ

на заочну форму навчання

 • з 14 липня до 12 серпня 2016 р.;
 • з 14 липня до 20 липня 2016 р. для абітурієнтів, які  складають вступні іспити в УДХТУ

 

Які предмети зовнішнього незалежного оцінювання потрібно подати до ДВНЗ УДХТУ для участі в конкурсі сертифікатів?

Для вступу до УДХТУ необхідно подати сертифікат з трьох предметів. Обов’язковими для всіх спеціальностей є українська мова та література, два інших предмети залежать від обраного абітурієнтом напряму.

Оскільки на ЗНО винесено дванадцять предметів, а вступник обмежений чотирма, то оптимальною комбінацією є українська мова та література, математика, хімія, історія України або іноземна мова. При наявності результатів ЗНО з цих предметів вступник має можливість обирати майже всі спеціальності не тільки в нашому університеті, але і у більшості інших ВНЗ.

 

Яка мінімальна кількість балів з предметів в сертифікаті дає можливість брати участь у конкурсі при вступі до ДВНЗ УДХТУ?

До участі в конкурсі допускаються абітурієнти, які подають сертифікат з результатами не менше 100 балів.

 

Коли визначаються прохідні бали?

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала та пріоритетності заяв за кожним вищим навчальним закладом, ступенем, спеціальністю (спеціалізацією). Він оприлюднюється не пізніше 12.00 години 1 серпня з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету. При цьому вважається, що вступник обрав ступінь, спеціальність (спеціалізацію) та вищий навчальний заклад, яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету.

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті ДВНЗ УДХТУ.

 

У якій формі абітурієнт має право подавати заяву?

Для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання вступники подають заяви тільки в електронній формі.

Особи, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом (згідно з Правилами прийому ДВНЗ УДХТУ), подають заяви тільки у паперовій формі.

 

На скільки спеціальностей абітурієнт має право подавати документи?

На денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету вступник може подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей. Вступник може подати п’ятнадцять заяв до трьох ВНЗ на вибрані спеціальності або на одну спеціальність до п’ятнадцяти ВНЗ.

На денну форму на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб вступник може подавати необмежену кількість заяв, на необмежену кількість спеціальностей.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до ДВНЗ УДХТУ за різними формами навчання (денною і заочною), вважаються однією заявою.

 

Який конкурс на спеціальності університету?

Конкурс щороку змінюється і залежить від демографічної ситуації, популярності тих чи інших спеціальностей тощо. Так у попередні роки конкурс оригіналів документів на спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» становив 1,9 особи на місце, а на спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами» – 1,6 особи на місце. Середній конкурс по університету – приблизно 1,5 особи на місце.

 

Що таке конкурсний відбір?

Конкурсний відбір – це відбір абітурієнтів за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням середнього бала додатка до атестата й додаткових балів (якщо вони є) помножених на вагові коефіцієнти.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра, враховується середній бал додатка до атестата, сума балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань), а також додаткові бали (якщо вони є), помножені на вагові коефіцієнти.

 

Кому зараховуються додаткові бали?

Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси вищого навчального закладу, при вступі до цього ВНЗ до загального рейтингу абітурієнта за результатами підсумкової атестації додається до 5% від конкурсного бала, що складає до 10 балів.

 

Як проводиться зарахування?

Зарахування на денну форму навчання відбувається за рейтингом суми балів з трьох предметів, середнього бала додатка до атестата, а також додаткових балів (якщо є) помножених на вагові коефіцієнти. Після оприлюднення рейтингових списків рекомендованих на місця державного замовлення (01 серпня для денної форми навчання) особи повинні надати оригінали не пізніше 18 години 05 серпня 2016 р., в іншому випадку абітурієнт втрачає право на бюджетне місце ДВНЗ УДХТУ, а також й інших ВНЗ в цьому році. Зарахування на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня 2016 р.

Зарахування за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на денну форму навчання на місця державного замовлення відбувається не пізніше 12 години 06 серпня, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12 серпня 2016 року.

Зарахування на заочну форму навчання відбувається за рейтингом суми балів з трьох предметів, середнього бала додатка до атестата, а також додаткових балів (якщо є), помножених на вагові коефіцієнти. Після оприлюднення рейтингових списків рекомендованих на місця державного замовлення (15 серпня для заочної форми навчання) особи повинні надати оригінали не пізніше 18 години 17 серпня 2016 р., інакше абітурієнт втрачає право на бюджетне місце ДВНЗ УДХТУ, а також й інших ВНЗ в цьому році. Зарахування на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 19 серпня 2016 р.

Зарахування за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на заочну форму навчання на місця державного замовлення відбувається не пізніше 12 години 20 серпня, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня 2016 року.

 

Які умови вступу для абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста?

Університет приймає на навчання за конкурсною основою осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для продовження навчання зі скороченим терміном підготовки бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки. Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за вступними випробуваннями (без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти). Особи, які вступають на базі молодшого спеціаліста відповідного напряму, приймаються на другий або третій курси залежно від академічної різниці.

Молодші спеціалісти можуть вступати за спеціальністю, що знаходиться у іншій галузі підготовки, але тільки на контрактній основі та за умови успішного складання додаткового іспиту.  

Початок прийому заяв і документів на денну і заочну форми − з 11 липня 2016 року до 20 липня 2016 року.

Термін проведення вступних випробувань − 21-27 липня 2016 року.

Зарахування на денну та заочну форми навчання відбувається за результатами фахового вступного випробування. Після оприлюднення рейтингових списків рекомендованих на місця державного замовлення особи, які надали копію диплому молодшого спеціаліста, повинні в чотириденний термін від дати оприлюднення списків надати оригінали, в іншому випадку на їх місце зараховуються ті, хто йдуть наступними в рейтингу.

Зарахування здійснюється не пізніше 12 серпня 2016 року.

 

Які категорії вступників мають право складати вступне випробування в університеті?

Вступне випробування проводиться з метою встановлення рівня підготовки вступника з певної дисципліни і тільки для окремих категорій вступників:

 • особи, які мають захворювання, вказані у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО;
 • особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року;
 • особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 

Які є пільги? (умови вступу поза конкурсом, першочергове зарахування)

А. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
 • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Б. Право на першочергове зарахування мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;
 • вступники, яким це право надано правилами прийому до вищого навчального закладу.

 

Чи всі студенти отримують стипендію? Який її розмір?

Стипендію отримують ті студенти, які навчаються за державним замовленням і за результатами сесії мають середній бал 4,0 та вище. Розмір стипендії становить близько 850 грн на місяць.

 

Чи засвідчуються копії документів, що подаються при вступі?

Під час прийому працівник приймальної комісії засвідчує копії документів для категорій вступників, що надають заяви у паперовій формі при наявності оригіналів.

 

Чи забезпечуються студенти гуртожитком?

Всі студенти ДВНЗ УДХТУ забезпечуються гуртожитком. Вартість проживання в 2015-2016 начальному роках становить близько 250 грн/місяць.

 

Яким чином здійснюється плата за навчання?

Оплачувати навчання можна за рік, посеместрово або за весь термін навчання (4 роки денна, 5 років заочна). Якщо плата вноситься посеместрово, то вона повинна здійснюватися до початку кожного семестру. Додатково інформацію можна отримати в маркетинговому відділі (кімн. 160, тел. 47-32-94).