УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

 

Державний вищий навчальний заклад „Український державний хіміко-технологічний університет” оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі диплома бакалавра на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра.

Для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста абітурієнт повинен скласти фахові вступні випробування.

Для вступу на здобуття ступеня магістра абітурієнт повинен скласти фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови.

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)
Початок прийому заяв та документів 04 липня 2016 р. 04 липня 2016 р.
Закінчення прийому заяв та документів 11 липня 2016 р. 11 липня 2016 р.
Строки проведення ДВНЗ УДХТУ вступних екзаменів 13-22 липня 2016 р. 13-22 липня 2016 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший – не пізніше 12 години 23 липня 2016 р.;
оновлений – не пізніше 12 години 26 липня 2016 р. 
перший – не пізніше 12 години 23 липня 2016 р.;
оновлений – не пізніше 12 години 26 липня 2016 р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –
не пізніше 15 години 28 липня 2016 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки –
не пізніше 01 серпня 2016 р.
за державним замовленням –
не пізніше 15 години 28 липня 2016 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки –
не пізніше 01 серпня 2016 р.

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і додаток до нього, оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта;
 • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокарток розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто


Освітня програма

Вартість навчання, грн./рік

спеціаліст
денна / заочна

магістр
денна / заочна

Економічна кібернетика

– / –

9500 / –

Економіка підприємства

9000 / 6700

9500 / 7500

Маркетинг

9000 / 6700

9500 / 7500

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

9000 / 6700

9500 / 7500

Менеджмент інноваційної діяльності

9000 / –

9500 / –

Екологія та охорона навколишнього середовища

8000 / 5800

8500 / 6500

Інформаційні управляючі системи та технології

8700 / 6800

9300 / 7400

Спеціалізовані комп’ютерні системи

8700 / 6800

9300 / 7400

Автоматизоване управління технологічними процесами

8200 / 6200

8700 / 6800

Технології машинобудування

7800 / 5700

8300 / 6300

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

7800 / 5700

8300 / 6300

Обладнання переробних і харчових виробництв

7800 / 5700

8300 / 6300

Теплоенергетика

8000 / 6000

8700 / 6800

Метрологія та вимірювальна техніка

8200 / –

8700 / –

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

7800 / –

8700 / 7300

Хімічні технології органічних речовин

7800 / 5700

8300 / 6300

Технічна електрохімія

7800 / 5700

8300 / 6300

Хімічні технології неорганічних речовин

7800 / 5700

8300 / 6300

Природоохоронні хімічні технології

7800 / –

8300 / –

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів

7800 / 5700

8300 / 6300

Хімічні технології високомолекулярних сполук

7800 / 5700

8300 / 6300

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

7800 / –

8300 / –

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

7800 / 5700

8300 / 6300

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

7800 / 5700

8300 / 6300

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

7800 / 5700

8300 / 6300

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

7800 / 5700

8300 / 6300

Промислова біотехнологія

8200 / 6500

8900 / 7400

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

7500 / 5500

8000 / 6200

Технології жирів та жирозамінників

8200 / 6500

8500 / 7400

Технології фармацевтичних препаратів

9500 / 8000

10000 / 8700


Напрями підготовки бакалаврів

Освітня програма

форма навчання: денна (д), заочна (з)

Зразки додатків до дипломів Програми для підготовки
Програма з іноземної мови для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності   Іноземна мова
Факультет технології неорганічних речовин
Екологія, ОНС та збалансоване природокористування Екологія та ОНС ОНС
Хімічна технологія Технічна електрохімія Е
Природоохоронні хімічні технології   ПХТ
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі РЕ
Хімічні технології неорганічних речовин Н
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів ХДК
Факультет технології високомолекулярних сполук
Хімічна технологія Хімічні технології високомолекулярних сполук П
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини ДП
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів ХТП
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів   ХТАЕ
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів ПП
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів – хімічні технології переробки еластомерних матеріалів Г
Харчова технологія та інженерія Технології жирів і жирозамінників ТЖ
Видавничо-поліграфічна справа Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв МВПВ
Механічний факультет
Інженерна механіка Технології машинобудування ТМ
Теплоенергетика Теплоенергетика ЕТТ
Машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів М
МП
ХМ
Факультет комп’ютерних наук та інженерії
Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи СКС
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології ІС
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами АВП
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка МС
Факультет технології органічних речовин та біотехнології
Біотехнологія Промислова біотехнологія (БТ)   БТ
Хімічна технологія Хімічні технології органічних речовин   О
Фармація Технології фармацевтичних препаратів   Ф
Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та аахарчових виробництв
Хімічна технологія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів:
 • хімічна технологія кераміки (ТК);
 • хімічна технологія скла та емалей (ТС);
 • хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ);
 • технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД).
ТС
  ТК
ТВ
  ТД
Машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів   ХОМ
Обладнання переробних і харчових виробництв   ХВ
Економічний факультет
Економіка підприємства Економіка підприємства   ЕК
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)   МЕН
Фінанси і кредит Фінанси і кредит   ФІН
Економічна кібернетика Економічна кібернетика   КІБ
Маркетинг Маркетинг   МР
 

Увага! Вступ до ДВНЗ УДХТУ для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, що є допуском до фахових вступних випробувань, з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.


Спеціальність
(2016 рік)

Освітня програма освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістр
форма навчання: денна (д), заочна (з)
Додатковий іспит
Екологія Екологія та ОНС (ОНС) д, з Хімія
Хімічні технології
та інженерія
Технічна електрохімія (Е) д, з
Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з
Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) д, з
Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, з
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП) д, з
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП) д
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ) д
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП) д, з
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г) д, з
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з
 • хімічна технологія кераміки (ТК);
 • хімічна технологія скла та емалей (ТС);
 • хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ);
 • технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД).
Хімічні технології органічних речовин (О) д, з
Харчові технології Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з
Видавництво та поліграфія Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д, з
Біотехнологія та біоінженерія Промислова біотехнологія (БТ) д, з
Фармація Технології фармацевтичних препаратів (Ф) д, з
Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) д, з Вища математика (математика)
Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи та технології (ІС) д, з
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами (АВП) д, з
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка (МС)  д
Прикладна механіка Технології машинобудування (ТМ)  д, з
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів  (М, МП, ХМ)д, з
 • енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН);
 • галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ);
 • комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП);
 • комп’ютерне проектування промислового обладнання (ХМ).
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • технічний менеджмент підприємств будівельних матеріалів  і хімічних виробництв (ХОМ) д, з
Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ)  д, з
Маркетинг Маркетинг (МР) д, з
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) д, з
Економіка Економіка підприємства (ЕК) д, з
Економічна кібернетика (КІБ) д, з
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (ФІН) д

 

Обсяг державного замовлення

images images images

Графік складання іспитів

Графік складання іспиту з іноземної мови

Графік складання фахових вступних випробувань

Графік складання додаткового іспиту