УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

 

Державний вищий навчальний заклад „Український державний хіміко-технологічний університет” оголошує прийом на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

Для вступу на здобуття ступеня бакалавра абітурієнт повинен скласти фахові вступні випробування.

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Строки проведення ДВНЗ УДХТУ фахових вступних випробувань о 18.00 годині
20 липня 2016 року
о 18.00 годині
20 липня 2016 року
Строки проведення ДВНЗ УДХТУ співбесіди та вступних екзаменів 21 липня - 27 липня 2016 р. 21 липня - 27 липня 2016 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування  не пізніше 12 години
28 липня 2016 р.
не пізніше 12 години
28 липня 2016 р.
Терміни зарахування вступників  не пізніше
12 серпня 2016 р.
не пізніше
12 серпня 2016 р.

 • документ державного зразка здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього;
 • 4 фотокарток розміром 3х4 см;
 • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.


Факультет Напрями підготовки бакалаврів

Профіль підготовки форма навчання:
денна (д), заочна (з)

Програми для підготовки
Для спеціальностей механічного, економічного та комп’ютерного спрямування Математика
Для спеціальностей технологічного спрямування Хімія
Факультет технології неорганічних речовин Екологія, ОНС та збалансоване природокористування Екологія та ОНС д, з ОНС
Хімічна технологія Хімічні технології неорганічних речовин д, з Н
Факультет технології високомолекулярних сполук Хімічна технологія Хімічні технології високомолекулярних сполук  д, з П
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини д, з ДП
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів  д, з ХТП
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів д, з ПП
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів – хімічні технології переробки еластомерних матеріалів. д, з Г
Харчова технологія та інженерія Технології жирів і жирозамінників д, з ТЖ
Видавничо-поліграфічна справа Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв д, з МВПВ
Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв Хімічна технологія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з ТС, ТК, ТВ
Машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів д, з ХОМ
Обладнання переробних і харчових виробництв д, з ХВ
Факультет комп’ютерних наук та інженерії Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи д, з СКС
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології д, з ІС
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами д, з АВП
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка д МС
Факультет технології органічних речовин та біотехнології Біотехнологія Промислова біотехнологія (БТ) д, з БТ
Хімічна технологія Хімічні технології органічних речовин д, з О
Фармація Технології фармацевтичних препаратів д, з Ф
Механічний факультет Інженерна механіка Технології машинобудування д, з ТМ
Теплоенергетика Теплоенергетика д, з ЕТТ
Машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів д, з М, МП, ХМ
Економічний факультет Економіка підприємства Економіка підприємства д, з ЕК
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування д, з МЕН
Економічна кібернетика Економічна кібернетика д КІБ
Маркетинг Маркетинг д, з МР
Фінанси і кредит Фінанси і кредит д, з ФІН

Увага!  Вступ до ДВНЗ УДХТУ абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може здійснюватись на будь-яку спеціальність, за вибором абітурієнта. Вступ на не споріднену спеціальність здійснюється за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, що є допуском до фахових вступних випробувань.

Спеціальність
(2016 рік)

Освітня програма освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістр
форма навчання: денна (д), заочна (з)
Додатковий іспит
Екологія Екологія та ОНС (ОНС) д, з Хімія
Хімічні технології
та інженерія
Технічна електрохімія (Е) д, з
Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з
Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) д, з
Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, з
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП) д, з
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП) д
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ) д
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП) д, з
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г) д, з
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з
 • хімічна технологія кераміки (ТК);
 • хімічна технологія скла та емалей (ТС);
 • хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ);
 • технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД).
Хімічні технології органічних речовин (О) д, з
Харчові технології Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з
Видавництво та поліграфія Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д, з
Біотехнологія та біоінженерія Промислова біотехнологія (БТ) д, з
Фармація Технології фармацевтичних препаратів (Ф) д, з
Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) д, з Математика
Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи та технології (ІС) д, з
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами (АВП) д, з
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка (МС)  д
Прикладна механіка Технології машинобудування (ТМ)  д, з
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів  (М, МП, ХМ)д, з
 • енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН);
 • галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ);
 • комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП);
 • комп’ютерне проектування промислового обладнання ( ХМ).
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • технічний менеджмент підприємств будівельних матеріалів  і хімічних виробництв (ХОМ) д, з
Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ)  д, з
Маркетинг Маркетинг (МР) д, з
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) д, з
Економіка Економіка підприємства (ЕК) д, з
Економічна кібернетика (КІБ) д, з
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (ФІН) д

Освітня програма Вартість навчання, грн./рік
бакалавр
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Фінанси і кредит 6800 5000
Економічна кібернетика 6800 5000
Економіка підприємства 6800 5000
Маркетинг 7100 5000
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 6800 5000
Екологія та охорона навколишнього середовища 5600 4500
Інформаційні управляючі системи та технології 6900 5200
Спеціалізовані комп’ютерні системи 6900 5200
Автоматизоване управління технологічними процесами 5600 4900
Технології машинобудування 5400 4700
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 5400 4700
Обладнання переробних і харчових виробництв 5400 4700
Теплоенергетика 5600 4700
Метрологія та вимірювальна техніка 5600
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 6500 5300
Хімічні технології органічних речовин 5400 4700
Хімічні технології неорганічних речовин 5400 4700
Технічна електрохімія 5400 4700
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів 5400 4700
Хімічні технології високомолекулярних сполук 5400 4700
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі 5400 4700
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 5400 4700
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 5400 4700
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 5400 4700
Промислова біотехнологія 6600 5000
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 5400 4300
Технології жирів та жирозамінників 6100 5000
Технології фармацевтичних препаратів 7800 6000

 

Обсяг державного замовлення
images