УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсні предмети План на денну форму 2015 р.,
бюджет/контракт
Факультет технології неорганічних речовин (ТНР)
101 Екологія Екологія, ОНС та збалансоване природокористування Екологія та ОНС (ОНС) 1. УМЛ* 
2. Математика
3. Географія
або Біологія
або Історія України
10/20
161 Хімічні технології та інженерія Хімічна
технологія
Технічна електрохімія (Е) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Біологія
або Історія України
30/82
Природоохоронні хімічні технології (ПХТ)
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ)
Хімічні технології неорганічних речовин (Н)
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) 13/37
Факультет технології високомолекулярних сполук (ТВМС)
161 Хімічні технології та інженерія Хімічна
технологія
Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Біологія або Історія України
48/148
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП)
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП)
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ)
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП)
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г)
181 Харчові технології Харчова технологія та інженерія Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Біологія
або Історія України
12/38
186 Видавництво та поліграфія Видавничо- поліграфічна справа Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) 15/20
Факультет комп'ютерних наук та інженерії
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Іноземна мова
або Фізика
або Історія України
15/15
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп’ютерні
науки
Інформаційні управляючі системи та технології (ІС) 15/15
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація
та комп’ютерно- інтегровані технології
Автоматизоване управління технологічними процесами (АВП) 15/15
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно- вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка (МС) 5/25
Факультет механічний
131 Прикладна механіка Інженерна механіка Технології машинобудування (ТМ) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Фізика
або Іноземна мова
або Історія України
10/20
144 Теплоенергетика Тепло-енергетика Теплоенергетика (ЕТТ) 15/5
133 Галузеве машинобудування Машино-будування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: 36/14
Факультет технології органічних речовин та біотехнології (ТОР та БТ)
162 Біотехнологія та біоінженерія Біотехнологія Промислова біотехнологія (БТ) 1. УМЛ*
2. Біологія
3. Хімія
або Математика
або Історія України
10/20
226 Фармація Фармація Технології фармацевтичних препаратів (Ф) 7/56
161 Хімічні технології та інженерія Хімічна
технологія
Хімічні технології органічних речовин (О) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Біологія
або Історія України
13/35
Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв (ОТС)
161 Хімічні технології та інженерія Хімічна
технологія
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів:
 • хімічна технологія кераміки (ТК);
 • хімічна технологія скла та емалей (ТС);
 • хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ);
 • технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД)
1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Біологія
або Історія України
31/89
133 Галузеве машинобудування Машино-
будування
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: 1. УМЛ*
2. Математика
3. Фізика
або Іноземна мова
або Історія України
24/16
Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ)
Факультет економічний
075 Маркетинг Маркетинг Маркетинг (МР) 1. УМЛ*
2.Історія України
3.Географія
або Математика
або Іноземна мова
5/40
073 Менеджмент Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) 5/55
051 Економіка Економіка підприємства Економіка підприємства (ЕК) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Історія України
або Іноземна мова
або Географія
7/48
Економічна кібернетика Економічна кібернетика (КІБ) 7/33
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і
кредит
Фінанси і кредит (ФІН) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Історія України
або Географія
або Іноземна мова
0/25

*УМЛ – українська мова та література базового рівня

Математика базового рівня

Коефіцієнти оцінювання конкурсних предметів:

Атестат 0,1
УМЛ 0,2
2 предмет 0,35
3 предмет 0,30
підготовчі курси УДХТУ до 0,05

Освітня програма

Вартість навчання, грн./рік

денна / заочна
форми навчання

Фінанси і кредит

8300 / 5000

Економічна кібернетика

8300 / 5000

Економіка підприємства

8300 / 5000

Маркетинг

8300 / 5000

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8300 / 5000

Екологія та охорона навколишнього середовища

7500 / 4500

Інформаційні управляючі системи та технології

8000 / 5200

Спеціалізовані комп’ютерні системи

8000 / 5200

Автоматизоване управління технологічними процесами

7500 / 4900

Технології машинобудування

7300 / 4700

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

7300 / 4700

Обладнання переробних і харчових виробництв

7300 / 4700

Теплоенергетика

7500 / 4900

Метрологія та вимірювальна техніка

7500 / –

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

7300 / 5300

Хімічні технології органічних речовин

7300 / 4700

Технічна електрохімія

7300 / 4700

Хімічні технології неорганічних речовин

7300 / 4700

Природоохоронні хімічні технології

7300 / 4700

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів

7300 / 4700

Хімічні технології високомолекулярних сполук

7300 / 4700

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

7300 / 4700

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

7300 / 4700

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

7300 / 4700

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

7300 / 4700

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

7300 / 4700

Промислова біотехнологія

7500 / 5000

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

7300 / 4300

Технології жирів та жирозамінників

7500 / 5000

Технології фармацевтичних препаратів

8300 / 6000


Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 14 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування та проходити співбесіду, що проводить ДВНЗ УДХТУ о 18 годині 20 липня 2016 року о 18 годині 20 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів та проходять співбесіду о 18  годині 27 липня 2016 року о 12 годині 12 серпня 2016 року
Строки проведення ДВНЗ УДХТУ співбесіди 21 липня – 24 липня 2016 року 21 липня – 24 липня 2016 року
Строки проведення ДВНЗ УДХТУ вступних екзаменів 21 липня – 27 липня 2016 року 21 липня – 27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування за державним замовленням від вступників, які мають складати вступні випробування та проходити співбесіду, що проводить ДВНЗ УДХТУ за державним замовленням – до 18 годині 27 липня 2016 року за державним замовленням – до 18 годині 27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування не пізніше 12 години 1 серпня
2016 року
не пізніше 12 години 15 серпня
2016 року
Строки вибору місця навчання закінчуються від вступників, які мають складати вступні випробування та проходити співбесіду, що проводить ДВНЗ УДХТУ за державним замовленням – до 18 годині 27 липня 2016 року за державним замовленням – до 18 годині 27 липня 2016 року
Терміни зарахування вступників, які мають складати вступні випробування та проходити співбесіду, що проводить ДВНЗ УДХТУ за державним замовленням – не пізніше 12 годині 28 серпня 2016 року за державним замовленням – не пізніше 12 годині 28 серпня 2016 року
Строки вибору вступниками місця навчання закінчуються

за державним замовленням – до 18 годині 05 серпня 2016 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 18 години 10 серпня
2016 року

за державним замовленням – до 18 годині 17 серпня 2016 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – до 18 години 19 серпня
2016 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 
не пізніше 12 годині 06 серпня
2016 року;
за кошти фізичних та юр.осіб – 
після зарахування на місця держ.замовлення відповідного напряму підготовки – 
не пізніше 12 серпня 2016 року
за державним замовленням – 
не пізніше 12 години 20 серпня
2016 року; 
за кошти фізичних та юр.осіб – 
після зарахування на місця держ.замовлення відповідного напряму підготовки – 
не пізніше 25 серпня 2016 року

Подача документів абітурієнтом відбувається через особистий кабінет у мережі інтернет. Після підтвердження вступу до УДХТУ абітурієнт подає наступний перелік документів:

 • оригінал документу державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього тестування з трьох предметів та його копія.
 • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокарток розміром 3´4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні.

До участі у конкурсі приймаються сертифікати ЗНО з кількістю балів 100 та більше.


 

 
Максимальний обсяг державного замовлення
images images images

Графік складання іспитів

Правила прийому до ДВНЗ УДХТУ у 2016 році

Програма для підготовки