Факультет економічний

адреса: просп. Гагаріна, 8, головний корпус, каб. 320

міс.тел.: +38 (0562) 47-14-83

e-mail: chupryna_n_n@mail.ru

 1. Декан факультету

  image

  Декан

  Чуприна Наталія Миколаївна

  Кандидат економічних наук, доцент
 2. Заступник декана

  image

  Заступник декана з навчальної роботи

  Федулова Світлана Олександрівна

  Кандидат економічних наук, доцент
 3. Заступник декана

  image

  Заступник декана з виховної роботи

  Журавель Віра Володимирівна

 4. Диспетчер

  image

  Диспетчер

  Маметьєва Альона Вікторівна

 5. Диспетчер

  image

  Диспетчер

  Бабаханова Вікторія Андріївна

 6. ,
Випускові кафедри:

– економіки промисловості та організації виробництва

– маркетингу

– менеджменту та фінансів

– теоретичної та прикладної економіки


Спеціальності та спеціалізації:

Економіка:

– Економіка підприємства

– Економічна кібернетика

Маркетинг:

– Маркетинг

Менеджмент:

– Менеджмент організацій і адміністрування(за видами економічної діяльності)

Фінанси, банківська справа та страхування:

– Фінанси і кредит


Навчання на економічному факультеті ДВНЗ «УДХТУ» дозволить вам отримати не тільки високий рівень професійних знань і навичок з майбутньої спеціальності. Наш колектив викладачів допоможе сформувати з кожного студента особистість здатну зайняти гідне місце в суспільстві і успішну на всіх етапах свого життя.

Економічний факультету університету – наймолодший в УДХТУ. Його було засновано на базі економічної спеціальності факультету технології органічних речовин, сьогодні він став одним із найбільших факультетів університету, який функціонує вже 20 років.

Від дня створення університету економічні дисципліни викладались як загальноосвітні для технологічних та механічних спеціальностей. Але в 1990 р. розпочалась підготовка студентів за спеціальністю „Економіка та управління в галузі хіміко-лісного комплексу”.

Нині на факультеті працюють 6 докторів наук, професорів та 22 кандидати наук, доценти. У складі факультету чотири випускові кафедри – кафедра економіки промисловості та організації промисловості; кафедра менеджменту та фінансів, кафедра маркетингу, кафедра теоретичної та прикладної економіки на яких здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки підприємства, менеджменту та маркетингу, фінансів та економічної кібернетики.

Професорсько-викладацький склад факультету виконує велику науково-дослідну роботу з напрямків: „Формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств хімічної промисловості” та „Створення ефективної інтеграційної системи управління діяльністю хімічних та нафтохімічних підприємств в ієрархічному конкурентному середовищі”.

Викладачі факультету беруть активну участь в міжуніверситетських конференціях і семінарах України, а також міжнародних симпозіумах („Менеджмент, маркетинг і бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі”, „Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні”, „Менеджмент – освіта України та Болонський процес”).

На факультеті значну увагу приділено навчальному процесу – видаються монографії, навчальні посібники, методичні вказівки до виконання контрольних, курсових і дипломних робіт. Освоюються нові навчальні дисципліни.

Для поповнення кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів на кафедрах економіки промисловості, маркетингу, менеджменту та фінансів, теоретичної та прикладної економіки відкрита аспірантура та докторантура. За останні роки були захищені 6 кандидатських дисертації та три дисертації представлені до захисту.

Колектив факультету надає допомогу в удосконаленні економічної підготовки в споріднених коледжах, ліцеях і середніх школах. Факультет веде активну міжнародну діяльність.

Навчання по спеціальності «Економіка підприємства» ДВНЗ «УДХТУ» має такі конкурентні переваги:

 • високий професіональний рівень викладання спеціальних дисциплін;
 • врахування в навчальних планах підготовки студентів професійних вимог роботодавців до фахівців з бізнес-аналітики;
 • залучення студентів до наукової роботи під керівництвом професорів та доцентів випускаючої кафедри. Успішність такої співпраці підтверджено грамотами та відзнакою студентів спеціальності «Економіка підприємства» на Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

Таким чином, студенти (спеціалісти та магістри) отримують високий рівень професійної підготовки за спеціальністю «Економіка підприємства» та мають переваги працевлаштування на сучасних підприємствах України.

Спеціальність «Маркетинг» дозволяє підготувати кваліфікованих фахівців, які мають широкий діапазон знань в маркетинговій діяльності, володіють науковим економічним мисленням, навичками системного і ситуаційного підходів до розробки управлінських рішень.

Україні потрібна нова ділова еліта, здатна забезпечувати конкурентоспроможність як продукції, так і фірми. Ця потреба є невідкладною вже сьогодні і буде наростати в найближчі роки.

Насамперед, маркетинг озброює підприємство чіткою перспективою дій. Він цінний не тільки тим, що дозволяє підприємствам добре вивчати ринки і визначати їх можливості, але і рекомендувати через маркетингову службу виробничому, проектному, інженерному, збутовому і іншим підрозділам, що їм необхідно буде зробити в найближчому майбутньому і більш віддаленій перспективі, щоб підприємство і його продукція були конкурентоздатні на внутрішньому і зовнішньому ринках

Після закінчення ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Маркетинг» молодому спеціалісту надається широке поле діяльності на промислових підприємствах, в комерційних структурах, в науково-дослідних організаціях і органах управління економікою, в банках, фінансових компаніях, на біржі і т.п. Вибравши спеціальність маркетолога, Ви зробите вірний крок в житті!

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» ДВНЗ «УДХТУ» отримують систему знань з економічних дисциплін, програмування, моделювання, спеціалізованих розділів математики з використанням новітніх інформаційних технологій ї програмних розробок.

Випускник спеціальності «Економічна кібернетика» може займати посади керівників функціональних підрозділів в системі організованого управління в різних сферах економіки: на підприємствах в банках і кредитно – фінансових установах, у виробничо – комерційних структурах, ІТ – фірмах, консалтингових компаніях та ін., виконувати функції економістів – аналітиків, наукових співробітників і викладачів у науково – дослідних і навчальних процесах, а також співробітників органів влади.

На економічному факультету ДВНЗ «УДХТУ» за спеціальністю «Економічна кібернетика» готують: бакалаврів «Економічна кібернетика», спеціалістів «Економічна кібернетика» та магістрів з економічної кібернетики, аналітики з фінансово – економічної безпеки.