УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНИЙ

адреса: к. 224, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 753-58-60

e-mail: mech@udhtu.edu.ua

 1. Декан факультету

  image

  Декан

  Начовний Ілля Іванович

  Кандидат технічних наук, доцент
 2. Заступник декана

  image

  Заступник декана з навчальної роботи

  Гнатко Олена Миколаївна

 3. Заступник декана

  image

  Заступник декана з виховної роботи

  Бабенко Василь Григорович

 4. Диспетчер

  image

  Диспетчер

  Павленко Алла Анатоліївна

 5. Диспетчер

  image

  Диспетчер

  Щіпцова Анастасія Олександрівна

 6. ,

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Машинобудування

Освітні програми:

  Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • Енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН)
 • Галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ)
 • Комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП)
 • Комп’ютерне проектування промислового обладнання (ХМ)
 • Спеціальність: 131 Прикладна механіка

  Спеціалізація: Інженерна механіка

  Освітня програма:

  Галузь знань: 14 Електрична інженерія

  Спеціальність: 144 Теплоенергетика

  Спеціалізація: Теплоенергетика

  Освітня програма:

  Прогрес людства не можливий без розвитку техніки. А техніка це машини та обладнання, які використовуються в самих різних галузях промисловості. Інженери механіки – це найбільш розповсюджена професія. Це спеціалісти які на «ти» з технікою як у побуті, так і на виробництві. На механічному факультеті і здійснюється підготовка таких спеціалістів.

  Механічний факультет, є одним із старіших факультетів університету: він був заснований у 30-х роках двадцятого століття. у тому числі й студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. Іноваційні методи навчання, високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького колективу, серед яких 10 професорів, докторів наук і 34 доцента, кандидата наук, формують професійну компетентність наших випускників, які завжди затребувані на підприємствах України і за кордоном.

  За роки існування на факультеті підготовлено десятки тисяч фахівців. Факультет пишається своїми вихованцями, які прикрашають його історію, серед яких відомі в Україні та за її межами видатні організатори та керівники виробництв, винахідники та вчені: Щербицький В.В. – Голова Ради Міністрів УРСР, Петрищев Г.М. – міністр хімічної промисловості СРСР, Пархоменко В.Д. – міністр освіти і науки України, Оніщенко  О.Г. – ректор Полтавського технічного університету, Півоваров О.А. – ректор Українського державного хіміко-технологічного університету, Нестеров Н.Г. – директор заводу «Склопластик» (м. Северодонецьк), Науменко О.П – деректор по якості та стратегічному розвитку ПАТ «Інтермікро Дельта,Інк».

  На факультеті проводиться підготовка фахівців за денною та заочною формами навчання.

  Лекція

  Всі спеціальності ліцензовано Міністерством освіти і науки України та мають найвищу ступінь акредитації – IV.

  Факультет готує фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр.

  Державна комісія із захисту магістерських робіт уважно слухає доповіді магістрів

  За скороченим терміном (2 роки) на  факультеті  проводиться навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

  Кваліфікацію інженера опановують не лише хлопці а також дівчата.

  Дівчата-механіки – це не диво! Токарний верстат – це не міксер!

  На факультеті з легкістю навчаються студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя.

  Факультет має розташований на набережній р. Дніпро окремий учбово-лабораторний корпус, який оснащено сучасним обладнанням і комп’ютерною технікою. Поряд з корпусом знаходиться гуртожиток, який повністю забезпечує потреби в поселенні іногородніх студентів.

  Учбово-лабораторний корпус механічного факультету

  В корпусі знаходиться бібліотека з читальною залою.

  Для бажаючих отримати водійське посвідчення на першому поверсі корпусу працює вечірня школа з підготовки водіїв.

  На факультеті упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп’ютерних технологій.

  Для кращого засвоєння навчального матеріалу викладачами факультету створюються навчальні системи, щорічно видаються навчальні посібники, монографії, методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальних, курсових і дипломних робіт. В навчальному процесі широко впроваджено електронне тестування для контролю теоретичних знань студентів та їх практичних навичок.

  У лабораторії електронно-мікроскопічного аналізу кафедри матеріалознавства проводяться дослідження мікроструктури та морфології

  На кафедрах факультету проводяться науково-дослідні роботи, до виконання яких широко залучаються студенти всіх курсів.

  Проведення лабораторної роботи на кафедрі "Обладнання хімічних виробництв"

  Результати наукових досліджень студентів знаходять своє відтворення в статтях, тезах доповідей різних рівней конференції: Всеукраїнських,Міжнародних, а також в нагородах отриманих на олімпіадах.

  Найбажаніший момент у Всеукраїнській олімпіаді

  А як же проводять вільний час студенти-механіки? На факультеті панує догма – повноцінне та змістовне проведення вільного часу від занять надає студентам сил і наснаги для подальшого оволодіння науками.

  Щорічно студенти механічного факультету приймають участь і часто перемагають в одному з найцікавіших і масштабних культурних заходів, який проводиться в університеті, – в конкурсі «Студентська весна».


  Гарний танець


  Такий граціозний танець можуть станцювати тільки дівчата з мех. факу


  Красивий танець у виконанні представників двох континентів


  Гумористичний танець у виконанні студентів молодших курсів


  Студентська весна. Радість перемоги

  В розташованому поруч з факультетом спортивному комплексі, який є одним із найкращих в області, студенти мають можливість займатися в різноманітних спортивних секціях, приймати участь у спортивних змаганнях.


  Оце боротьба! Ніхто не хоче поступитися!


  Тренування силачів

  Студенти разом з викладачами та співробітниками факультету мають можливість відпочити у спортивно-оздоровчому таборі «Дубовий гай», який розташований у чудовому місці біля села Орлівщина Новомосковського району. В таборі створені всі умови для активного відпочинку, а на розташованій неподалік річці Оріль можна поплавати, позмагатися в стрибках у воду, підкачати м’язи рук, плаваючи на човнах, а також порибалити. Щороку в таборі поширюються чутки про те, що хтось із студентів-механіків в річці зловив золоту рибку...


  Студенти приїхали на відпочинок у спортивно-оздоровчий табір «Дубовий гай»


  Річка Оріль – це чудове місце для тренування

  Сьогодні механічний факультет – це потужний центр з підготовки фахівців-механіків.


  Вивчаємо верстат з програмним управлінням