Загальна інформація
Загальна інформація
Наука Інтелектуальна власність Міжнародна діяльність Видавнича діяльність Нормативно-правова база Куратору Профком Державні закупівлі Колективний договір ДВНЗ УДХТУ

Індустріальний коледж
Індустріальний коледж
Дніпродзержинський індустріальний коледж

Телефон довіри
Телефон довіри
Телефон довіри
Професура університету


БАРСЬКИЙ ВАДИМ ДАВИДОВИЧ

(народився в 1938 р.)
Хімік-технолог, доктор технічних наук з 1982 р., професор з 1989 р. Закінчив хіміко-технологічний факультет Дніпропетровського металургійного інституту в 1961 р. З 1984 р. по 2006 р. очолював кафедру загальної хімічної технології УДХТУ, з 2006 р. – професор кафедри. Академік Української Екологічної Академії наук. 
Під керівництвом проф. Барського В.Д. захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій. 
Напрямок наукових досліджень - математичне моделювання хіміко-технологічних процесів та систем.

БІЛИЙ ЯКІВ ІВАНОВИЧ

(народився в 1931 г.) 
Хімік-технолог, закінчив ДХТІ у 1957 р., доктор технічних наук з 1982 р., професор з 1983 р. З 1984 по 1998 роки - ректор УДХТУ. З 2001 р. – радник ректора. Голова спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д-08-078-02. Академік Академії інженерних наук України, Міжнародної Академії наук вищої школи. Має почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" та нагороджений орденом "Знак Пошани".
Підготував 21 кандидата наук. Напрямок наукових досліджень - розробка фізико-хімічних засобів одержання нових емалей, стекол, склокристалічних і керамічних матеріалів та покриттів різного функціонального призначення. 

БУРМІСТР МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

(народився в 1951 р.)
Доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Закінчив ДХТІ у 1974 році. З 1991 року - завідувач кафедрою переробки пластмас та фото- нано- і поліграфічних матеріалів, з 1998 - ректор УДХТУ. Академік Академії інженерних наук України, Академії наук вищої школи України, є академіком Міжнародної академії наук вищої школи і Петровської академії наук і мистецтв Росії, академіком Міжнародної академії наук Екології і безпеки життєдіяльності, має почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". Головний редактор журналу "Вопросы химии и химической технологии", член експертної ради ВАК, голова науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, голова фахової ради Міністерства освіти і науки.
Бурмістр М.В. автор понад 480 наукових публікацій, в т.ч. 5 монографій, 13 підручників і навчальних посібників, а також отримано 55 авторських свідоцтв і патентів (впроваджено у виробництво 18 винаходів); під його керівництвом підготовлено 8 кандидатів наук.

БУРМІСТРОВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

(народився в 1951 р.)
Інженер хімік-технолог. Закінчив ДХТІ у 1974 р. Доктор хімічних наук з 1990 р., професор з 1992 р. 
Керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.
Основні наукові напрямки: дослідження реакційної спроможності хіноїдних сполук, синтез біологічно-активних азотомістких гетероциклів. У 1980-1990 р.р. під керівництвом К.С. Бурмістрова впроваджено у виробництво 20 технологій одержання домішок в електроліти для нанесення гальванічних покрить. 
 

ВЕЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

(народився в 1960 р.)
Закінчив ДДУ в 1983 р. Доктор хімічних наук з 2003 р., професор з 2004 р. З 1983 р. працював дослідником лабораторії електроосадження металів ДХТІ, з 1989 р. на кафедрі фізичної хімії. З 2002 р. почесний асоційований професор Університету штату Вашингтон, США. 
Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій. Виконує наукові дослідження у галузі електрохімії та фізичної хімії.

ВИНОГРАДОВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

(народився в 1940 р.)
Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1962 р. Доктор технічних наук з 1985 р., професор з 1986 р. З 1999 р. очолює кафедру теоретичної механіки та опору матеріалів ДВНЗ УДХТУ.
Підготував 4 кандидатів наук. 
Науковий напрямок - удосконалення конструкцій та методів розрахунку механічних і гідравлічних систем.

ЄВДОКИМЕНКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

(народилась в 1951 р.)
Закінчила ДХТІ в 1973 р. Доктор технічних наук з 1994 р., професор кафедри переробки еластомерів з 1997 р. Галузь наукових інтересів – полімерні та композиційні матеріали: теоретичні та експериментальні дослідження систем з кластерними утворюваннями, розробка принципів побудови оптимальних рецептів гум і режимів їх виготовлення, які основані на уявленні про оптимальну фазову й геометричну структуру еластомерних композицій.

ГЕВОД ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ

(народився в 1949 р.)
Закінчив ДХТІ у 1972 р. Доктор хімічних наук з 1990 р. З 1990 року провідний науковий співробітник. Напрямки наукової діяльності: вивчення процесів на поверхнях розділу фаз, розробка сучасних пристроїв для очищення питної води на основі свого винаходу про бульбашково-плівкові екстракційні ефекти. 

ГІРІН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

(народився в 1952 р.)
Доктор технічних наук (1991 р.), професор (2002 р.). Нагороджений Почесним знаком МОН України “За наукові досягнення” (2005 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), Міжнародною премією імені Ейнштейна “За наукове досягнення” (Кембридж, Великобританія, 2011 р.), Міждержавною науковою нагородою - орденським знаком “К.К. Рокоссовский” (Москва, Російська Федерація, 2011 р.). Закінчив технологічний факультет Дніпропетровського металургійного інституту у 1974 році. З 1998 року – завідувач кафедри матеріалознавства, з 2010 р. – проректор з наукової роботи УДХТУ. Основними напрямками наукової діяльності є дослідження закономірностей структуроутворення металевих матеріалів та розробка прогресивних технологій одержання покриттів з поліпшеними властивостями. Одержав перемоги у міжнародних конкурсах з науково-технічних проектів, які фінансувалися урядами США, Канади і Європейським Союзом. Має 190 наукових праць, з них 40 публікацій в провідних закордонних журналах і 10 патентів.

ГОЛЕУС ВІКТОР ІВАНОВИЧ

(народився в 1950 р.)
Хімік-технолог, доктор технічних наук з 1993 р., професор з 2001 р. З 1977р. - декан факультету технології силікатів. Завідувач кафедри хімічної технології кераміки та скла.
Напрямок наукової діяльності - дослідження взаємозв'язку між хімічною будовою, оксидним складом і фізико-хімічними властивостями боросилікатних стекол, синтез нових оксидних стекол і розробка технології виготовлення з них покриттів різного функціонуючого призначення. Заслужений працівник освіти України. Підготував 4 кандидатів наук.

ДАНИЛОВ ФЕЛІКС ЙОСИПОВИЧ

(народився в 1940 р.)
Закінчив ДХТІ в 1962 р. Доктор хімічних наук з 1986 р., професор з 1988 р. В УДХТУ працює з 1964 р. З 1987 р. - завідувач кафедри фізичної хімії. 
Основні наукові роботи присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням електродних процесів та інших міжфазних явищ, які відбуваються в умовах адсорбції органічних сполук. 
З 1994 року Ф.Й. Данилов - директор Науково-дослідного інституту гальванохімії, створеного на базі проблемної лабораторії. Голова спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д-08-078-01. Академік Академії Інженерних наук України. Заслужений діяч науки і техніки України з 2005 р. Підготував 5 докторів та 27 кандидатів наук.

ЕБІЧ ЮРІЙ РАХМІЄЛЕВИЧ

(народився в 1943 р.)
Закінчив ДХТІ у 1967 р. Доктор хімічних наук з 1993 р., професор з 1995 р. Працює в УДХТУ з 1971 р. і по цей час, з 1993р. - професор кафедри переробки еластомерів. 
Плідно працює у галузі фізико-хімії еластомерних композицій. Розробив основи регулювання фазової та тримірної структури композиційних матеріалів для одержання вулканізатів з необхідним рівнем властивостей. 
Академік Української технологічної академії. Підготував 4 кандидатів наук.

ЄРМАКОВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

(народився в 1946 р.)
Закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості в 1969 р. Доктор технічних наук з 1995 р., професор з 2006 р. З 1984 р. по 2005 р. працював в УДХТУ на кафедрі хімічної та екологічної техніки, а з 1995 р. до 2001 р. очолював цю кафедру. З 2005 р. професор кафедри деталей машин. 
Напрямки наукових досліджень: теоретичні та експериментальні дослідження масопереносу, процесів озонування води та ін. 
Підготував 1 доктора наук.

ЗАДОРСЬКИЙ ВІЛЬЯМ МИХАЙЛОВИЧ

(народився в 1939 р.)
Закінчив ДХТІ у 1961 р. Доктор технічних наук 1984 р., професор з 1986 р. Працює в УДХТУ з 1971 р. Професор кафедри обладнання хімічних виробництв. Академік Української екологічної академії наук.
Тематика наукових робіт - інтенсифікація хімічної техніки, розробка теорії гнучких хіміко-технологічних систем для багатономенклатурних виробництв, тонка очистка газів і рідин, стратегія та тактика екологізації промислових об'єктів, нові композиційні матеріали та ін. Підготував 15 кандидатів наук.

ЗЕЛЕНЦОВ ДМИТРО ГЕГЕМОНОВИЧ

Закінчив ДДУ у 1984 р. Старший науковий співробітник з 1995 р., доктор технічних наук з 2007 р. Завідувач кафедри комп’ютерних технологій та вищої математики з 2001 р.
Тематика наукових робіт – будівельна механіка, розрахунок міцності конструкцій в умовах корозійного руйнування. Підготував 3 кандидатів наук.

КОШЕЛЬ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
(народився в 1941 р.)
Закінчив ДХТІ у 1963 р. Доктор хімічних наук з 1981 р., професор з 1983 р. Працює в УДХТУ з 1969 р. З 1982 р. - професор кафедри технології електрохімічних виробництв, з 1993 р. - завідувач цієї ж кафедри. 
Основні напрямки наукової роботи: вивчення процесів і створення потужних електрохімічних генераторів електричної енергії для підводних апаратів (системи гідразин-пероксид водню, літій-вода та літій-пероксид водню), електрохімічна екологія, вивчення та комп'ютерне моделювання макрокінетики процесів в електрохімічних системах. 
Відмінник освіти України, підготував 9 кандидатів наук.

КРАВЕЦЬ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

(народився в 1942 р.)
Закінчив ДДУ у 1964 р. Доктор технічних наук, професор з 1995 р. Професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем. 
Тематика наукових робіт – розрахунки динамічних параметрів конструкцій.
Академік транспортної академії України. Відмінник освіти України. Керівник 1 докторської та 2 кандидатських дисертацій.

КСЕНЖЕК ОКТАВІАН СТАНІСЛАВОВИЧ

(народився в 1927 р.)
Закінчив ДХТІ у 1949 р. Електрохімік, доктор хімічних наук з 1966 р., професор з 1968 р., Соросовський професор - з 1994 р. Головний науковий співробітник лабораторії біоелектрохімії.
Найважливіші наукові праці присвячені дослідженням в галузі макрокінетики електрохімічних процесів, хімічних джерел струму, електрохімічних процесів у біологічних системах. Розвинув теорію поруватих електродів; займався розробкою електрохімічних генераторів та акумуляторів на базі органічних активних речовин. Під його науковим керівництвом виконані дослідження особливостей проходження електрохімічних процесів в умовах невагомості у космічних польотах. Вперше в Україні організував лабораторію біоелектрохімії, яка вивчає електрохімічні властивості біологічно активних речовин, досліджує біологічні та модельні мембрани, а також процеси перетворення енергії у біологічних системах. 
Член-кореспондент Української екологічної академії. Підготував 9 докторів та 28 кандидатів наук.

КУЗЬМЕНКО МИКОЛА ЯКОВИЧ

(родился в 1939 г.) 
Доктор хімічних наук з 1996 р., професор кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук УДХТ з 2005 р. Фахівець в галузі хімії високомолекулярних сполук Тематика наукових досліджень - розробка методів синтезу, дослідження властивостей і застосування карбофункціональних елементоорганічних сполук, пошук шляхів раціонального використання великотоннажних відходів хімічної промисловості. Перспективність і новизна наукових досліджень підтверджена понад 50 авторськими посвідченнями СРСР, патентами Росії та України. Виконані та впроваджені у виробництво розробки часто експонувались на головних виставках народного господарства і нагороджувались численними дипломами, преміями та медалями.
Підготував 2 кандидатів наук.

КУПРІН ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

(народився в 1948 р.)
Закінчив ДДУ у 1971 р. Доктор хімічних наук з 1993 р., професор з 1997 р. Професор кафедри фізичної хімії УДХТУ. 
Найголовніші наукові праці присвячені дослідженню адсорбції органічних сполук на твердих електродах, розробці технологічних процесів знежирення металевих поверхонь, створенню екологічно безпечних вибухових матеріалів. 
Підготував 5 кандидатів наук.

КУТЯНІНА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА

(народилася в 1950 р.)
Закінчила ДХТІ у 1972 р. Доктор технічних наук з 1994 р., професор з 1997 р. З 1996 року професор кафедри хімічної технології переробки еластомерів УДХТУ. 
Науковий напрямок - структурно-хімічна модифікація каучуків олігомерними поліамінами і системами модифікаторів з їх використанням. Автор розробок у галузі композиційних інгредієнтів гум серійно впроваджені на шинних заводах і підприємствах ГТВ України. 
Підготувала 5 кандидатів наук.

МАРКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

(народився в 1936 р.)
Закінчив ДХТІ в 1959 р. Доктор хімічних наук з 1975 р, професор з 1979 р. З 1979 р. по 2005 р. - завідувач кафедри хімічної технології органічних речовин, з 2005 р. – професор тієї ж кафедри. Тематика наукових досліджень – синтез біологічно-активних органічних речовин.
Є головою спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д-08-078-03. 
Підготувала 21 кандидатів наук.
 
НАБИВАЧ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
(народився в 1932 р.)
В 1955 році закінчив ДХТІ. Доктор хімічних наук з 1990 р., професор з 1993 року. З 1965 по 1972 рік - декан факультету технології високомолекулярних сполук. Зараз професор кафедри технології неорганічних речовин та екології. Основний напрямок наукової діяльності - теоретичні та експериментальні дослідження міжмолекулярного взаємодіяння і фізико-хімічних закономірностей утримання ароматичних сполук в умовах газової та рідинної хромотографії. Розробив теоретичні основи безстандартного методу ідентифікації за допомогою структурних моделей органічних сполук. Є автором та співавтором ряду підручників та навчальних посібників з грифом МОН.
Підготував 3 кандидатів наук.

НЕСТЕРЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 
(народився в 1947р.)
Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1971 р. Доктор фізико-математичних наук з 1988 р., професор з 1991 р. Працює в УДХТУ з 1976 року. З 1989 р. - завідувач кафедри фізики. 
Напрямок наукової діяльності - фізика твердого тіла, реакційна дифузія в багатофазних металевих системах з рухомими границями фаз. 
Підготував 3 кандидатів наук.

НЕФЕДОВ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ

(народився в 1953 р.)
Закінчив ДХТІ в 1975 р. Доктор технічних наук з 1999 р. Професор кафедри технології електрохімічних виробництв з 2003 р. 
Основний науковий напрямок - електроліз води з утворенням газової фази на електродах. Наукові дослідження: перенесення газової і рідкої фази до електрода в умовах земної гравітації та в невагомості, керування рухом багатофазних систем електричними полями.
Автор 2 навчальних посібників з грифом МОН.

НІКОЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

(народився в 1961 р.)
Закінчив хімічний факультет Дніпропетровського державного університету у 1983 році. Доктор хімічних наук з 2004 р., професор з 2006 р. Докторську дисертацію захистив 2в Інституті біоколоїдної хімії НАН України за спеціальністю "колоїдна хімія". В 1990-1991 роках мав наукове стажування в Упсальському університеті (Швеція). З 2006 року завідувач кафедри загальної хімічної технології УДХТУ. 
Напрямок наукової діяльності - специфічна адсорбція органічних сполук на міжфазній межі "тверде тіло - рідина".

ОБРАЗЦОВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ

(народився в 1954 р.)
Закінчив ДХТІ у 1977 р. Доктор хімічних наук з 2004 р., професор з 2008 р. У 2004-2006 р.р. - провідний науковий співробітник науково-дослідницького інститута гальванохімії, з 2006 р. – професор кафедри фізичної хімії. Напрямок наукової діяльності – електрохімія, дослідження корозійних процесів.
Підготував 3 кандидатів наук.

ПЕТРОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

(народилася в 1938 р.)
Доктор хімічних наук. Закінчила ДХТІ у 1961 році. Доктор наук з 1990 року. Працює в ДХТІ з 1963 року науковим співробітником кафедри технології електрохімічних виробництв. З 1989 року - провідний науковий співробітник науково-дослідної роботи біоелектрохімії. 
Напрямок наукової діяльності - вивчення електрохімічних властивостей біологічно-активних систем. 
Керівник 2 захищених кандидатських дисертацій.

ПІВОВАРОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

(народився в 1947 р.)
Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут в 1973 р. Хімік-технолог, доктор технічних наук з 1991 р., професор з 2001 р. Професор кафедри обладнання та технології харчових виробництв, з 2009 р. – декан факультету технології неорганічних речовин. 
Напрямок наукової діяльності - розробка сучасних технологій водоочищення та вилучення благородних металів з промислових відходів і рудних концентратів українських родовищ з використанням нерівноважної низькотемпературної плазми.
Автор декількох монографій, багатьох авторських свідоцтв на винаходи, патентів. 
Керівник 3 захищених кандидатських дисертацій.

ПРОСЯНИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

(народився в 1947 р.)
Закінчив ДХТІ в 1969 р. Доктор хімічних наук з 1988 р., професор з 1991 р. Працює завідувачем кафедри органічної хімії. 
Основні напрямки наукової діяльності: дослідження в галузі синтезу, стереохімії та конфігураційної стійкості азотовмісних сполук, синтезу та вивчення нових біологічно-активних сполук, в тому числі регуляторів розвитку рослин. 
Відмінник освіти України з 2005 р. Керівник 9 захищених кандидатських дисертацій.

ПРЯЛІН МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
(народився в 1936 р.)
Закінчив Харківський авіаційний інститут у 1960 р. Доктор технічних наук з 1996 р., професор з 2002 р. З 2007 року - професор кафедри економіки промисловості та організації виробництва. 
Тематика наукових робіт – напрямки підвищення виробничих потужностей машинобудівних виробництв, уніфікація конструктивно-технологічних рішень як метод впровадження у виробництво наукомістких нововведень.
 

САЛЄЙ АРКАДІЙ АРКАДІЙОВИЧ

(народився у 1956 р.) 
Закінчив Ленінградський технологічний інститут у 1981 р. Доктор технічних наук з 2009 року. Завідувач кафедри хімічної технології в’яжучих матеріалів. 
Науковий напрямок: розробка фізико-хімічних основ виробництва спеціальних цементів з використанням відходів горно-металургійного комплексу, оптимізація роботи обладнання галузі виробництва будівельних матеріалів. 
Є автором багатьх патентів та авторських свідоцтв, керівник 2 захищених кандидатських дисертацій.

САТАРОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

(народилася у 1958 р.) 
Закінчила біологічний факультет Дніпропетровського державного університету у 1980 р. Доктор біологічних наук за спеціальністю "Біотехнологія" з 2003 року. Професор кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності з 2007 року. 
Науковий напрямок: біотехнологія рослин, оптимізація селекційного процесу у рослин біотехнологічними методами.

СКРИПНИКОВА ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА

(народилася в 1933 р.)
Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету в 1955 р. Доктор історичних наук з 1987 р., професор з 1990 р. З 2002 р. - професор кафедри соціології праці та управління УДХТУ. 
Коло наукових інтересів: соціологія та політологія, гуманітарізація технічної освіти.
Відмінник вищої освіти з 1999 р. Підготувала 2 кандидатів наук.

СНІЖКО ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА

(народилася в 1951 р.)
Закінчила факультет технології високомолекулярних речовин ДХТІ в 1973 р. Доктор хімічних наук з 1994 р., професор з 2003 р. З 1976 по 1991 р.р. працювала в науково-дослідній частині ДХТІ. З 1994 - професор кафедри загальної хімічної технології. 
Коло наукових інтересів: електрохімічна кінетика, захисні покриття, анодування, 
високовольтна електрохімія. Член спеціалізованої Ради із захисту дисертацій.
Є співавтором 2 монографій, підготувала 2 кандидатів наук.
 СОРОКА ПЕТРО ГНАТОВИЧ (народився в 1943 р.)
У 1970 р. закінчив ДХТІ і працює на кафедрі процесів та апаратів хімічної технології на посадах м.н.с., старшого інженера, асистента, доцента. З 1975 по 1978 р.р. завідував Галузевою лабораторією плазмохімічних виробництв. З квітня 1983 р. - завідувач кафедри процесів та апаратів хімічної технології, науковим напрямком якої є - розробка основ, технології та обладнання процесів отримання дисперсних матеріалів. У 1989 р. захистив докторську дисертацію. У 1991 р. за комплекс наукових і навчально-методичних розробок П.Г. Сороці присвоєно звання професора. 
Є автором багатьох авторських свідоцтв і патентів, підготував 5 кандидатів наук.

СУПРУНОВИЧ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

(народилася в 1931 р.)
Закінчила ДХТІ у 1954 р. Доктор хімічних наук з 1986 р., професор з 1988 р. Працює в ДХТІ з 1964 р. З 1980 по 1982 р.р. виконувала обов'язки завідувача кафедри аналітичної хімії, нині - професор кафедри. 
Основна наукова діяльність присвячена новим координаційним сполукам та їх використанню в електрохімічних методах аналізу.
Є автором 2 посібників з грифом МОН, підготувала 11 кандидатів наук.

СУХИЙ МИХАЙЛО ПОРФИРОВИЧ

(народився в 1943 р.)
Закінчив ДХТІ у 1967 р. Кандидат технічних наук з 1978 р., професор з 2007 р. Багато років працював на посаді проректора з навчальної роботи. З 2002 р. завідувач кафедри енергетики. 
Основний напрямок наукової діяльності - енерготехнологія хіміко-технологічних процесів.
Є співавтором 3 посібників з грифом МОН, підготував 4 кандидатів наук.

ТИЩЕНКО ГЕННАДІИ ПЕТРОВИЧ

(народився у 1939 р.)
Закінчив механічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості в 1969 р. Доктор технічних наук з 1988 р., професор з 1990 р. Працює в ДХТІ з 1979 р. З 2000 р. завідувач кафедри обладнання і технології харчових виробництв.
Член спеціалізованої Ради із захисту дисертацій. Напрямок наукової діяльності: створення нових технологій і матеріалів антикорозійного призначення.
Автор монографій, підручників та посібників з грифом МОН, підготував 4 кандидатів наук.

ТКАЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

(народився у 1954 р.)
Закінчив хімічний факультет ДДУ в 1976 р. Доктор хімічних наук з 1999 р., професор з 2002 р. Працює в ДХТІ з 2000 р. завідувачем кафедри аналітичної хімії.
Член спеціалізованої Ради із захисту дисертацій. Напрямок наукової діяльності: розробка та використання в аналізі іон-селективних електродів на біологічно-активні речовини.
Підготував 6 кандидатів наук.

ТУЛЮПА ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ

(народився у 1928 р.)
Закінчив хімічний факультет Київського державного університету в 1953 р. Доктор хімічних наук з 1970 р., професор з 1973 р. Багато років очолював кафедру аналітичної хімії, зараз працює професором цієї кафедри.
Член спеціалізованої Ради із захисту дисертацій. Напрямок наукової діяльності: дослідження процесів комплексоутворення та використання комплексних сполук в електрохімічних методах аналізу.
Підготував 16 кандидатів наук.

ФІЛАТОВ ГЕОРГІЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ

(народився у 1942 р.)
Закінчив в 1964 році Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, інженер-будівельник.
В УДХТУ з 1968 року. Доктор технічних наук з 2004 р., професор кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів з 2006 р., з 2008 р. – професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем.
Напрямок наукових досліджень: Оптимальне проектування конструкцій. Математичне моделювання процесів корозійного руйнування конструкцій та деталей машин.
Автор монографій, посібників з грифом МОН.

ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

(народився в 1951 р.)
Закінчив ДХТІ в 1973 р. Доктор хімічних наук з 1999 р., професор з 2003 р. Працював в ДХТІ з 1973 р. на кафедрі органічної хімії, з 2005 р. завідувач кафедри хімічної технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів. 
Напрямки наукової роботи - дослідження в галузі синтезу біологічно активних гетероциклічних сполук.
Співавтор посібнику з грифом МОН. Підготував 7 кандидатів наук.

ЦИГАНКОВ ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ

(народився в 1931 р.)
Закінчив ДХТІ у 1959 р. Доктор технічних наук з 1991 р., професор з 1997 р. В ДХТІ працює з 1966 року. З 1968 по 1981 р.р. - завідувач кафедри енергетики, зараз професор цієї кафедри. 
Напрямки наукової діяльності - вивчення закономірностей розвитку струменевих та факельних процесів при спалюванні палива в теплових агрегатах. 
Автор багатьох наукових праць, монографій. Підготував 3 кандидатів наук.

ЧЕРНЕНКО ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
(народився в 1938 р.)
Закінчив Таганрогський радіотехнічний інститут у 1961 р. Доктор фізико-математичних наук з 1985 р., професор з 1985 р. В ДХТІ працює з 2008 року. Професор кафедри автоматизації виробничих процесів. 
Напрямки наукової діяльності – дослідження електропровідності композиційних матеріалів. 
Заслужений працівник освіти України з 1998 р. Автор декількох підручників та посібників з грифом МОН. Підготував 1 доктора та 5 кандидатів наук.
 

ШЕМБЕЛЬ ОЛЕНА МОЙСІЇВНА

(народилася в 1946 р.)
Закінчила ДХТІ в 1969 р. Доктор хімічних наук з 1989 р. Професор зі спеціальності „технічна електрохімія” з 2006 року. Працює в ДХТІ з 1969 р. З 1989 р. - завідувач науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму при кафедрі технології електрохімічних виробництв. 
Основний напрямок наукової роботи - розробка джерел струму з неводним електролітом. 
Автор багатьох наукових публікацій, авторських свідоцтв на винаходи, співавтор наукової монографії. Підготувала 4 кандидатів наук.

ШТЕМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

(народився у 1954 р.)
Закінчив хімічний факультет Дніпропетровського державного університету у 1976 році. З 1982 року працює в ДХТІ. Доктор хімічних наук з 1996 року, професор з 2001 р. З 1999 року - завідувач кафедри неорганічної хімії. 
Науковий напрямок - хімія комплексних і кластерних сполук рідкісних та розсіяних елементів. Член Координаційної ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія".
Відмінник освіти України з 2000 р. Підготував 4 кандидатів наук.

ШТАМБУРГ ВАСИЛЬ ГЕОРГІЙОВИЧ

(народився у 1955 р.)
Закінчив ДХТІ у 1977 році. Доктор хімічних наук з 2007 року. З 2008 року працює в УДХТУ професором кафедри органічної хімії, з 2009 – професором кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів.
Науковий напрямок – дослідження синтезу, структури та властивостей гетероциклічних нітрогенвмісних органічних сполук. 
Підготував 1 кандидата наук.
 

ЮШКО ВІТАЛІЙ ЛАРІОНОВИЧ

(народився в 1937 р.)
Закінчив ДХТІ у 1963 р. Працює в ДХТІ з 1971 року. Доктор технічних наук з 1999 р., професор з 2004 р. З 2002 р. - завідувач кафедрою обладнання хімічних виробництв.
Напрямок наукової діяльності - дослідження і розробка високоефективної масообмінної і реакційно-масообмінної апаратури. 
Серед його наукових публікацій багато авторських свідоцтв та патентів. Автор навчального посібника з грифом МОН і підручника. Підготував 1 кандидата наук.

пошук по сайту

події
події

До 75 річниці з дня народження професора Ф.Й. Данилова

О.Б. Веліченко, В.П. Купрін, М.Д. Кошель, В.С. Проценко

 

4 липня 2015 року виповнюється 75...