Загальна інформація
Загальна інформація
Наука Інтелектуальна власність Міжнародна діяльність Видавнича діяльність Нормативно-правова база Куратору Профком Державні закупівлі Колективний договір ДВНЗ УДХТУ

Індустріальний коледж
Індустріальний коледж
Дніпродзержинський індустріальний коледж

Телефон довіри
Телефон довіри
Телефон довіри
Історія кафедри

Загальна інформація Історія кафедри Штат кафедри Наукова діяльність Навчальна діяльність

   кафедра
фізичної хімії


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Розвиток фізичної хімії в м.Дніпропетровську пов’язаний з відкриттям у 1899р. Катеринославського вищого гірничого училища (пізніше Катеринославський гірничий інститут), де працювали видатні вчені в галузі фізичної і колоїдної хімії - В.В. Курилов (1867–1921), О.М. Щукарєв (1864-1934), Л.В. Писаржевський (1874-1938), Д.П. Коновалов (1856-1929), О.І. Бродський (1895-1969).
 

З 1922 року наукове життя фізико-хіміків Катеринослава сконцентрувалось на створеній Львом Володимировичем Писаржевським науково-дослідній кафедрі електронної хімії, де розвивалися основи принципово нової галузі хімічної науки, яка охопила всі напрямки сучасної загальної і фізичної хімії: теорію хімічного зв’язку, хімічну термодинаміку, кінетику, каталіз, електрохімію.

 

В 1930 році завдяки зусиллям Л.В. Писаржевського, О.І. Бродського, інших видатних вчених на базі хімічного факультету гірничого інституту був відкритий Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (ДХТІ), а кафедру фізичної хімії ДХТІ очолив проф. Бродський Олександр Ілліч. У передвоєнні роки основним науковим напрямком кафедри була хімія ізотопів. Під керівництвом О.І. Бродського вперше у СРСР було одержано зразки важкої води, розроблена загальна теорія тонкого фракціонування і розділення сумішей методом термодифузії. В 1939 р. О.І. Бродський був обраний академіком АН УРСР за фахом “Фізична хімія”.

Бродський


В 1930-1941рр. на кафедрі викладали і проводили наукові дослідження доценти О.К. Скарре, Ж.М. Шершевер, А.М. Зак, Л.В. Корчагин, М.Г. Дикова, працювала аспірантура.


Після повернення інституту з евакуації в 1944 р. кафедрою фізичної хімії керував професор Ройтер Володимир Андрійович (1903-1973). 

  Ройтер


Під його керівництвом на кафедрі проводились дослідження в галузі кінетики і каталізу. В.А. Ройтер узагальнює роботи з дослідження механізму поляризації на Fe, Ni, Zn, Cu -електродах. Було створено єдину теорію електродних процесів.


З 1948 по 1986 роки кафедру фізичної хімії очолював д.х.н., професор Лошкарьов Михайло Олександрович (1913-1986). Основним напрямком наукових досліджень кафедри стає кінетика електродних реакцій у присутності органічних речовин. Систематичні дослідження цих питань дозволили обгрунтовано довести факт виникнення додаткового енергетичного бар’єра на шляху процесу розряду-іонізації. Дослідження цієї закономірності відкрило нові шляхи керування кінетикою електрохімічних реакцій, що дало можливість розробити нові прогресивні технологічні режими промислової електрокристалізації металів. В 1967 році М.О. Лошкарьов був обраний член-кореспондентом АН УРСР, а в 1978 йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР».

  Лошкарев

Під керівництвом М.О. Лошкарьова працював великий колектив викладачів та співробітників, що вніс значний внесок у розробку і розвиток теорії адсорбційної хімічної поляризації (О.М. Озеров, О.К. Кривцов, В.І. Черненко, Ю.М. Лошкарьов, Ф.Й. Данилов, О.О. Крюкова, М.П. Севрюгина, Е.І. Дубяго, Б.І. Томилов, М.П. Єфремова, Т.Ф. Д’яченко, І.П. Кудіна, А.А. Казаров, Г.Є. Боль, А.Ф. Нестеренко та ін.). Постійно удосконалювалось викладання фізичної і колоїдної хімії, навчальні лабораторії обладнувались сучасними приладами, було створено чудовий педагогічний і науковий колектив, який багаторазово виходив переможцем соцзмагань. В 1975р. на базі лабораторії кафедри фізичної хімії була створена Проблемна науково-дослідна лабораторія електроосадження металів і підготовки поверхні перед нанесенням покриттів (ПНДЛ ЕМ), яка стала головною організацією в Україні з проблеми “Нові технології нанесення гальванічних покриттів”, а в 1982 р. – відділ електро- і плазмохімічних процесів Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР. Чисельність співробітників ПНДЛ ЕМ складала 36 осіб. Результати впровадження наукових розробок щороку давали економічний ефект близько мільйону карбованців.
 


В 1986 році завідувачем кафедри став д.х.н., професор Данилов Фелікс Йосипович, один з провідних представників наукової школи М.О. Лошкарьова. Проф. Даниловим Ф.Й. та співробітниками було отримано новий теоретичний та експериментальний матеріал, який дозволив суттєво розвинути теорію поляризації. В ці роки колектив науковців багато уваги приділяє прикладним розробкам в галузі гальванотехніки та їх впровадженню в промисловість.

 Данилов

Наукові дослідження лабораторії проводилися за цільовими комплексними програмами ДКНТ СРСР, АН СРСР, АН УРСР, Мінхімпрома, Мінвуза та регіональними програмами. За перші 10 років існування ПНДЛ ЕМ було розроблено 15 нових технологічних процесів, рекомендованих до широкого застосування і включення до ГОСТів і ОСТів ряду галузей промисловості.  


Економічний ефект від їх впровадження склав більш ніж 13 млн. крб. Були продані ліцензії до Німеччини, Італії, Японії. Процес хромування впроваджено в Болгарії, сумісно з іноземними партнерами здійснено запуск технології цинкування муфт на нових підприємствах. Високий рівень розробок відзначався постановами ДКНТ СРСР і 14 медалями ВДНГ СРСР і УРСР. Обсяг робіт до 1991р. досяг майже 1,5 млн. крб., а кількість співробітників – 90 осіб.
 

Завдяки успіхам в рішенні фундаментальних і прикладних проблем в 1994р. на базі ПНДЛ ЕМ був створений Науково-дослідний інститут Гальванохімії. В складі НДІ ГХ працювали 60 науковців, в т. ч. 3 доктори і 16 кандидатів наук під керівництвом проф. Ф.Й. Данилова.  


За ініціативою кафедри було проведено 10 Всесоюзних і республіканських конференцій з актуальних питань електрохімії. Опубліковано більше 1000 наукових робіт, декілька монографій, отримано понад 120 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Захищено 90 кандидатських і докторських дисертацій.


З лютого 2013 р. кафедру очолив доктор хімічних наук, професор Веліченко Олександр Борисович.

Веліченко


Реквізити:

49040, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 8 (Головний корпус)

Тел.: (056) 377-29-74 (завідуючий кафедрою)

Тел.: (0562) 47-33-05 (препараторська) 

пошук по сайту

події
події

Наш  з  Вами  славетний  "Ураїнський  державний  хіміко-технологічний  університет"  наприкінці  травня  відсвяткував  своє  85-річчя.
              
       ...