УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК І КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

адреса: к. 344, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (056) 47-06-00

e-mail: analyt_chem@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Освітня програма:


Кафедра проводить підготовку бакалаврів і магістрів за освітньою програмою "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”. Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів – це нова спеціальність, яка затверджена у 2003 році за наказом Міносвіти України та ввійшла до "Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах”.

Сучасна харчова та парфумерно-косметична промисловості базуються на обов’язковому використанні різноманітних харчових добавок та біоактивних речовин відповідно. Харчові добавки – це природні або синтезовані хімічні речовини, які додаються в харчові продукти з метою надання їм певних споживчих якостей, але не використовуються самі по собі, як харчові продукти. Наприклад, це консерванти, антиоксиданти, стабілізатори, барвники, згущувачі, емульгатори, підсилювачі смаку та аромату. Біоактивні речовини натурального походження широко використовуються в косметичній промисловості, як обов’язкові складові різних косметичних засобів. Асортимент харчових добавок та косметичних засобів, що виробляють вітчизняні підприємства, дуже обмежений, але Україна має високий технічний потенціал для організації їх виробництва.

Високопрофесійні фахівці зі спеціальності “Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів” повинні знати технології виробництва харчових добавок і технології їх використання, технології виробництва косметичних препаратів різного призначення, уміти орієнтуватися в широкому спектрі косметичних інгредієнтів, володіти методами аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, вміти організувати промислове виробництво. Під час навчання студенти отримують ґрунтовні теоретичні та практичні знання в галузі харчової хімії, технології харчових та косметичних виробництв, біохімії, мікробіології, токсикології, хімії поверхнево-активних речовин, хімічних та інструментальних методів аналізу продуктів харчування та косметичних засобів, органічної хімії природних сполук, математичного моделювання технологічних процесів, обладнання для виробництва харчових добавок та косметичних засобів, основ проектування виробництв.

Спеціалісти такого профілю потрібні на підприємствах хімічної і харчової промисловості, які виробляють або застосовують харчові добавки; підприємствах парфумерно-косметичної галузі, контрольно-аналітичних лабораторіях і т.д.