УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

адреса: к. 220в , головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (056) 47-05-65

e-mail: biotech_life@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Спеціалізація: Біотехнологія

Освітня програма:

Отделение МАН на базе областного эколого-натуралистического центра (ОблЭНЦ) при участии кафедры биотехнологии и БЖД нашего университета

 • процеси синтезу білку
 • синтез амінокислот
 • синтез вітамінів/синтез біологічно-активних речовин
 • процеси енергетичного, вуглеводного та ліпідного обміну
 • вдосконалення господарсько-корисних ознак у культурних видів рослин та тварин
 • ДНК-технології, що забезпечують отримання організмів з заданими якостями
 • збереження біорізноманіття
 • створення генотипа бібліотек та ДНК-банків
 • створення біотехнологічними методами штучних тканин та органів, які необхідні для трансплантації
 • створення трансгенних рослин та тварин
 • отримання:
 • вакцин
 • пробіотиків
 • антибіотиків
 • моноклональних антитіл
 • створення музеїв культур мікроорганізмів та вірусів
 • використання ферментних систем для підвищення споживчих властивостей харчових продуктів
 • використання мікроорганізмів та грибів для отримання харчового білку
 • використання мікроорганізмів, грибів, ферментів та ін. для біотехнологічних процесів:
 • бродіння (спиртове, молочнокисле та ін.),
 • окислення органічних речовин,
 • отримання білкових концентратів ті ізолятів
 
 • біотехнологічне консервування
 • методи очистки, детоксикації речовин,
 • отримання замінників біогенних речовин
 • альтернативні джерела енергії: біогаз, біоетанол
 • деградація відходів антропогенної діяльності
 • вермикультивування
 
 • штучне запліднення
 • пересадка ембріонів
 • клітинне клонування in vitro
 • екстракорпоральне запліднення
 • використання біодатчиків та біосенсорів
 • адаптація біологічних моделей для механіки та електроніки
 • вивчення первинних структур ДНК та їх функціонального значення