УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

адреса: к. 509, механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпропетровськ, Україна, 49094

тел.: +38 (056) 753-56-34

e-mail: electrical_eng@udhtu.edu.ua


               Кафедрі електротехніки та електроніки існує більше 60 років. Вона була заснована в травні 1953 р.

             З 1996 р. кафедру електротехніки  очолює кандидат технічних наук, доцент С.Г. Павлюс.

           На кафедрі працюють досвідчені викладачі: кандидати технічних і хімічних наук, доценти В.І. Соборницький, І.І. Папанова, В.М. Замурніков, асистент Шуть О.Ф., викладач Чорна О.В, навчальний майстер Кроква В.П.

           Кафедра удосконалює технології нанесення покрить шляхом розробки електротехнологічних комплексів “Джерело живлення – електролізер”, розробляє енергозберігаючі комплекси у системі електропостачання підприємств. Розроблені та впроваджені на підприємствах малого бізнесу системи автоматичного вмикання резерву АВР та розподільні шафи широкого асортименту з розширеними ступінями захисту, ведеться робота по впровадженню систем диференціального захисту. Особлива увага приділяється розробці та впровадженню систем компенсації реактивної енергії та покращення якості електричної енергії в УДХТУ. На кафедрі викладається вісім електротехнічних дисциплін. Базова освіта викладачів відповідає профілю підготовки фахівців.

        Навчально-методична робота кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців, що володіють навичками самостійної роботи і є найважливішою задачою вищої школи.

         Фахівцями кафедри електротехніки проводиться постійна робота по удосконаленню електротехнічної бази університету. Розроблені система автоматичного захисту котелень, які опалюють студентські гуртожитки, система компенсації реактивної енергії; впроваджена сучасна система постановочного освітлення актового залу університету, блоки захисту унікального електронного обладнання. Завідувач кафедрою є головою комісії університету з енерготехнагляду.

        Перспективними напрямами наукової діяльності кафедри є дослідження і впровадження альтернативних джерел живлення (сонячної, вітрової енергії та ін.); розвиток систем безпаливної енергетики; підвищення ефективності енергетичних установок. Ці проблеми на сьогоднішній день являються дуже актуальними у зв’язку з відносним зменшенням паливних ресурсів України.