УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН І ЕКОЛОГІЇ

адреса: к. , головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (056) 46-63-51

e-mail: inorg_ecology@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія

Спеціалізація: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Освітня програма:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Освітні програми: