УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ТА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

адреса: к. 11, корпус 2, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (056) 47-06-74

e-mail: electro_chem@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Освітні програми:

В даний час на кафедрі електрохімічних та природоохоронних технологій 6 штатних викладачів, з них 2 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, 3 доценти, а також досвідчений допоміжний персонал. Співробітники кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації в спеціалізованих організаціях і на підприємствах.