УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

адреса: к. 452, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (0562) 47-04-24

e-mail: philosophy@udhtu.edu.ua


"Будьте сами своими светильниками"
Гаутама Будда

Штатний склад кафедри налічує 7 осіб.

Кафедра викладає такі дисципліни:

  • Нормативні: Філософія, історія української культури, політологія, психологія.
  • Вибіркові: Релігієзнавство, логіка, етика бізнесу, етика ділових відносин, соціологія,  філософська антропологія.
  • Для магістрів: Психологія і педагогіка вищої школи, методика викладання у вищій школі, методика та психологія викладання фахових дисциплін.
  • Для аспірантів: Філософія