УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ФІЗИКИ

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпропетровськ, Україна, 49094

тел.: +38 (056) 753-56-38

e-mail: physics@udhtu.edu.ua


Кафедра має свою багаторічну історію.

Штат кафедри налічує 9 висококваліфікованих спеціалістів, з яких 1 професор, 6 доцентів, 1 старший викладач та 1 асистент.

Навчально - допоміжний персонал -4, з них: завідувач лабораторією -1, старший лаборант -3.

Виклачами кафедри читаються наступні розділи загальної фізики: механіка, молекулярна фізика та термодинаміка, коливання та хвилі, хвильова оптика, квантова механіка, ядерна фізика.

Кафедрою проводяться олімпіади з фізики для студентів першого та другого курсів.