УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРАМІКИ ТА СКЛА

адреса: к. 120, головний корпус, просп. Гагаріна, 8 , м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-38-96

e-mail: ceramics_glass@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Освітні програми:

    Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
  • Хімічна технологія кераміки (ТК)
  • Хімічна технологія скла та емалей (ТС)
  • Технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД)
  • Кафедра ХТКС заснована в 1953 році і вже має свою історію. Сьогодні на кафедрі навчається понад 300 студентів, які мають можливість відвідувати лекції, практичні та лабораторні заняття за своєю спеціальністю, а також проходити практику на вітчизняних підприємствах.

    Штат кафедри на даний момент налічує більше 30 висококваліфікованих фахівців, з яких 3 доктори технічних наук, професори, 14 кандидатів технічних наук, доцентів і асистентів, а також досвідчений допоміжний персонал.


    Колектив кафедри ХТКС