УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПАЛИВА

адреса: к. 434 або 436, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (056) 47-05-74

e-mail: tech_fuel@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Освітні програми:

В складі кафедри багато років працює науково-дослідна лабораторія синтетичних палив та паливно-мастильних матеріалів і акредитована в сис-темі УкрСЕПРО Випробувальна лабораторія нафтопродуктів.

Кафедра постійно удосконалює навчальний процес: студенти залучаються до науково-дослідної роботи, регулярно проводяться ділові ігри, олімпіади, конкурси. Магістри кафедри постійно приймають участь у роботі наукових конференцій.

Основний науковий напрямок кафедри – «Альтернативні палива, їх властивості та вплив на конструкційні матеріали». Співробітниками кафедри виконуються комплексні дослідження по розробці складу синтетичного автомобільного палива, розробці пакетів присадок для сумішевих палив та паливно-мастильних матеріалів на основі біологічної сировини, вивчення механізму формування асфальто-смолисто-парафінових відкладень, дослідження корозійних властивостей нових речовин для попередньої обробки нафти.

Викладачі кафедри багато років співпрацюють з провідними підприємствами енергетичного комплексу України, які є також базами практики студентів: ПАТ «Укртатнафта» (Кременчук), ВАТ «Азмол» (Бердянськ), ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірна), НПК «Галичина» (Дрогобич), ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» (Одеса), КХВ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» (Дніпропетровськ), ПАТ «Запоріжкокс» (Запоріжжя), ПрАТ "ЛиНІК" (Лисичанськ). 

                                                      Вечірній НПЗ