УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ХІМІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ЕЛАСТОМЕРІВ

адреса: к. 330, корпус ТОРтаБТ, Набережна Перемоги, 40б, Дніпропетровськ, Україна, 49005

тел.: +38 (0562) 47-26-80

e-mail: elastomer@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Освітня програма:

Серед величезної кількості полімерних матеріалів еластомери займають особливе місце. Найбільш відомий і поширений тип еластомерного матеріалу – гума, яка з'явилася більше ніж 150 років тому та зіграла надзвичайно велику роль у розвитку техніки.

Еластомери

Всі досягнення в галузі машинобудування, авто- та тракторобудування, вібраційної техніки та тому подібне, в тому чи іншому разі пов’язані з використанням еластомерів як конструкційних матеріалів. Тому створення нових типів еластомерних матеріалів завжди було пріоритетним для промислово розвинутих країн світу. Сьогодні важко відповісти на питання, скільки в світовій практиці існує рецептур гум, але широко відомо, що прогрес в деяких галузях промисловості дуже часто залежав від фізико-механічних та інших властивостей еластомерів та технології виготовлення відповідальних деталей на їх основі.

Еластомери в техніці

За властивостями гуму часто називають фантастичним матеріалом: тільки еластомери поєднують в собі властивості твердого тіла (міцність, твердість і т. п.), рідини (такі, що не стискаються) і газу (пружність). Комплекс властивостей гуми або еластомерних виробів визначається набором матеріалів, які застосовуються при їх отриманні – каучуків, вулканізуючих речовин, наповнювачів, пластифікаторів і інше. Фахівець у галузі переробки еластомерів може створювати гуми з різними властивостями. З гуми можна зробити масу різноманітних виробів: від шин для сучасних літаків, швидких легкових або гігантських вантажних автомобілів до дитячих іграшок і тонких медичних рукавичок, від відповідальних деталей для ракетно-космічної та військової техніки до виробів для спорту та відпочинку і таке інше. Еластомери – це і звичайне взуття і костюми водолазів, і рукава для транспортування палива та мастил і серцеві клапани, і конвеєри в гірничорудній, металургійній та хімічній промисловості і деталі мікросхем в електроніці. Еластомерні матеріали знаходять широке застосування для виготовлення клеів та адгезивів різного призначення. Заводи з виробництва еластомерних виробів – це як великі, так і малі підприємства, які оснащені складними механізмами, агрегатами, автоматичними лініями.

Еластомери в побуті, спорті та медицині

В даний час завдання отримання гум із заданими властивостями вирішується на солідній науковій базі. Процес вибору оптимального складу істотно полегшується за рахунок використання комп'ютерів (комп'ютерний дизайн). Розвиток техніки висуває до еластомерів все більш жорсткі вимоги, і рішення нових завдань можливе тільки при високій кваліфікації фахівців, яку забезпечує кафедра.

Студенти приймають активну участь в житті кафедри.

Багато наукових розробок студентів проходять випробування в промисловості, а цікаві наукові дослідження відмічені грамотами та дипломами різноманітних конкурсів. Студенти виступають з науковими докладами на Всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, приймають участь в програмі по міжнародного обміну студентів різних країн.

Наші випускники, які можуть працювати на багатьох підприємствах України та за кордоном, володіють методами розроблення та уніфікації рецептур еластомерних матеріалів, технологіями виробництва виробів з еластомерів та еластомерних композитів, модифікації та стабілізації властивостей еластомерних матеріалів у процесі їх переробки; розрахунками та конструюванням різноманітних гумових виробів, менеджментом продукції гумової промисловості, методами контролю технологічних процесів перероблення еластомерних матеріалів та управління ними, методами утилізації продуктів виробництва та споживання гумових виробів.

Наші випускники працюють на багатьох підприємствах України:

 1. ТОВ «Український завод надвеликогабаритних шин» (м. Дніпропетровськ)
 2. ДП Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «ДІНТЕМ», м. Дніпропетровськ
 3. КБ «Південне». м. Дніпропетровськ
 4. ПрАТ "Росава", м. Біла Церква
 5. ТОВ "Резинопласт", м. Орджонікідзе
 6. ТОВ "Ерлайт", м.Донецьк
 7. Заводи з виробництва різноманітних гумовотехнічних виробів (ГТВ) в м.м. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Горлівка, Маріуполь, Донецьк, Лисичанськ, Дубно, Кременчук, Біла Церква, Львів, Гнівань, Івано-Франківськ, Суми, Харків, Одеса, Херсон, Бердянськ, Київ та інші
 8. ВАТ "Павлоградський хімічний завод"
 9. ВАТ "Трібо", м. Біла Церква
 10. ТОВ "Валса-ГТВ", м. Біла Церква
 11. ТОВ"Вітлюс", м. Дніпропетровськ
 12. ТОВ НІК "ЕЛКО", м Дніпропетровськ
 13. ТОВ "Новомосковський механічний завод"
 14. ТОВ "Азовська кабельна компанія", м. Бердянськ
 15. ДП ДНДІ "Еластик", м. Київ
 16. Український науково-дослідний інститут кабельної промисловості "УкрНДІ КП", м. Бердянськ

та багато інших

Робота в галузі еластомерних матеріалів