УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В’ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

адреса: к. 111, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-66

e-mail: cement_materials@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Освітні програми:

  Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ)
 • Кафедра хімічної технології в’яжучих матеріалів була створена в 1977 році.

  З вересня 1953 року в університеті почала функціонувати кафедра технології силікатів, яка в 1977 році була розділена на дві: хімічної технології кераміки та скла і хімічної технології в'яжучих матеріалів. З 1998 року на кафедрах ведеться підготовка магістрів.

  На теперішній час до складу кафедри ХТВМ входять 1 професор, 3 доценти, 1 старший викладач та 3 асистенти. Учбово-допоміжний персонал складається із 3 чоловік: зав. лабораторією, інженера 1 категорії та учбового майстра.

  На кафедрі здійснюється випуск студентів за наступними спеціалізаціями:

  • технологія та обладнання виробництв цементу та виробів з нього;
  • технологія та обладнання виробництв вапна та гіпсу та виробів з них.

  Основні наукові напрямки кафедр спрямовані на розробку нових складів і технологій одержання в'яжучих матеріалів і виробів на їх основі різного функціонального призначення з вирішенням екологічних і енергетичних проблем.