УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

адреса: к. 908 або 1004, механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпропетровськ, Україна, 49094

тел.: +38 (056) 68-14-66

e-mail: foreign_lang@udhtu.edu.ua


Вивчення іноземної мови в сучасному світі – це одна з найважливіших складових сучасної, успішної людини. Знання хоча б однієї іноземної мови розширює світогляд, дозволяє пізнати культуру та звичаї іншого народу.

Кафедра іноземни мов – загальноосвітня, надає можливість майбутнім інженерам продовжити вивчення іноземної мови або почати вивчення другої іноземної мови.

Заснована в 1935 і має багаторічну історію.

Штат кафедри налічує 1 професор, 1 доцент і 5 старших викладачів.

Викладачі та аспіранти кафедри приймають активну участь в науково-дослідній роботі.