УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

адреса: к. 503, механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (0562) 47-38-77

e-mail: info_systems@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізація: Комп’ютерні науки

Освітня програма:

Кафедру засновано у квітні 2009 року на базі кафедри вищої математики. У 2013 році була перейменована у кафедру інформаційних систем (ІС).

Склад кафедри: 1 доктор технічних наук, професор; 4 кандидати технічних наук, доценти; 2 старших викладача; 3 викладача; 1 асистент; 1 інженер; 2 оператори.

Тема науково-дослідницької роботи викладачів кафедри: «Застосування інформаційних технологій в моделюванні складних нелінійних систем» (номер державної реєстрації 0110U002991).

У 2011 році кафедра ІС та ліцензована на рівень підготовки магістрів та отримала відповідний сертифікат. У 2013 році кафедра ІС успішно пройшла чергову акредитацію бакалаврів, спеціалістів.

Навчаючись на даній спеціальності, студенти освоюють передові досягнення в програмуванні, навчаються  математичним, аналітичним та ергономічним методам в управлінні процесами та організації баз даних, вмінню користуватись сучасною комп'ютерною технікою, розроблювати сучасні комп'ютерні комплекси та системи управління різноманітними технологічними процесами, системам та засадам штучного інтелекту, системам розпізнавання образів, кросплатформеності, криптографії та хмаровим обчисленням.

Кафедра ІС приділяє особливу увагу в скеровуванні перебігом науково-дослідницької та екзаменаційної роботи студентів, що суттєво підвищує якість вихідного продукту програмування, розвиває аналітичне мислення  майбутніх фахівців до пошуку нових можливостей вирішення поставлених завдань. Починаючи з початку навчання і до самого випуску, студенти отримують змогу випробувати свої навички в різноманітних олімпіадах різних рівнів організації, конкурсів наукових робіт студентів, виступають на конференціях з доповідями, тезами тощо.

Турботливе, але дисципліноване ставлення до студентів, і професійне викладання учбового матеріалу  та додаткової позанавчальної інформації з програмування, сприяє якісній підготовці студентів, підвищує шанси отримати в подальшому високооплачувану роботу і мати змогу швидко пристосовуватись до роботи над складними задачами.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

  • науково-дослідні інститути НАНУ і НКАУ і навчальні заклади; 
  • комп'ютерні центри та лабораторії;
  • державні, комерційні та приватні фірми і підприємства, які застосовують сучасні комп'ютерні технології обробки інформації;
  • державні комерційні та приватні банки;
  • органи Державного управління.

 Фото колективу кафедри КТВМ
Фото колективу кафедри ІС