УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТРОЛОГІЇ

адреса: к. 905, механічний корпус, вул. Набережна Перемоги, 40, Дніпропетровськ, Україна, 49094

тел.: +38 (056) 372-73-12

e-mail: metrology@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма:

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма:

 
  Логотип КІТіМ
 

На кафедрі якісне навчання забезпечується достатньою кількістю учбових лабораторій та аудиторій, які оснащені сучасним обладнанням.

В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри. До таких досліджень активно залучаються студенти кафедри.

Окремою гордістю кафедри є акредитована науково-дослідна лабораторія "Метрологічного забезпечення екологічного контролю навколишнього середовища".

Сайт кафедри: citm.ho.ua

Колектив кафедри КІТіМ