УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

адреса: к. 310, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (056) 713-40-14

e-mail: marketing@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма:

 

 

Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають широкий діапазон знань в сфері маркетингової діяльності, володіють науковим економічним мисленням, навичками системного й ситуаційного підходів до розробки управлінських рішень.

Випускаюча кафедра маркетингу ДВНЗ УДХТУ здійснює підготовку  бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності маркетинг, обізнаних у питаннях формування асортименту товарів, розробці цін на вироби, дослідження ринку, попиту на товари, а також питаннях, які сприяють просуванню товарів на ринок продукції хімічних, нафтохімічних та інших підприємств.

Випускники працюють на таких посадах, як маркетолог, економіст, маркетинговий аналітик, фахівець з маркетингових досліджень, директор з маркетингу, фахівець з торгового маркетингу, фахівець з виробничого маркетингу, логіст, начальник відділу маркетингу, трейд-маркетолог, асистент з маркетингу, бренд-менеджер, РR-менеджер, фахівець з реклами та зв’язків з ЗМІ, менеджер з маркетингу, викладач з маркетингових дисциплін.

Крім підприємств хімічної галузі випускники-маркетологи нашого ВУЗу мають змогу працювати на інших підприємствах та в установах України і закордоном.

Всі наші випускники працевлаштовані і користуються великим попитом на ринках праці України. Нариклад:

Білий Сергій Геннадійович – директор рекламної групи «Пиріг», організація btl-проектів, оцінка сервісу в різноманітних мережах, організація подійних заходів, проведення регулярних зустрічей маркетологів України в клубі «Market meet».

Коваль Яна Юріївна – Українська алкогольна компанія «ОЛІМП», національний менеджер торгових мереж.

Науменко Наталія Юріївна – к.т.н., доцент ДВНЗ «УДХТУ».

Ковалевська Алла – компанія ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» (мережа гіпермаркетів «Ашан»), керівник напрямку відділу закупівель.