УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпропетровськ, Україна, 49094

тел.: +38 (056) 753-58-10

e-mail: mechan_eng@udhtu.edu.ua


Науково-дослідницька робота кафедри хімічного машинобудування проводиться згідно з темою «Інтенсифікація режимів роботи хімічного обладнання, підвищення його надійності та розробка нових композиційних матеріалів для вузлів тертя і герметизації».

Головні наукові напрямки кафедри хімічного машинобудування сформовані на основі дослідницьких робіт, які виконувались під керівництвом колишніх завідуючих кафедрою ХМ доцента Мамона Л.І., професора Плошенко І.Г. і присвячені підвищенню надійності, довговічності та ефективній експлуатації обладнання, яке працює в середовищах з підвищеною агресивністю та зносом.

На базі ВАТ "Дніпрошина" професором Науменко О.П. проводяться масштабні роботи що до розроблення матеріалів, способів, устроїв для виготовлення виробів на основі еластомірних композиційних матеріалів, переважно шинного профілю. В результаті тільки за останні п'ять років опубліковано 28 статей та тез доповідей, видано 6 монографій, отримано 36 патентів. За участю професора Науменко О.П. розроблено 27 національних стандартів, 23 міждержавних стандарти, 7 військових додатків до стандартів, 9 галузевих стандартів.

Починаючи з 2002р. кафедра ХМ плідно співпрацює з науковцями Науково-дослідного інституту технології та обладнання переробки пластмас (НДІТОПП) при Пекінському університеті хімічної технології (ПУХТ, м. Пекін, КНР). Очолює роботи професор Кузяєв І.М. За цей період проведені дослідження в області моделювання та конструктивного оформлення екструзійної техніки, створені зразки нового типу обладнання – відцентрові екструдери. 

На кафедрі під керівництвом доцента Ситара В.І., утворилася наукова школа яка працює над дослідженням, розробкою та впровадженням в промисловість і народне господарство України нових технологій та нових матеріалів у тому числі композиційних (металополімерних) та наноструктурних.

У відповідності з напрямком наукової діяльності кафедри направлено на конкурс в Український науково-технологічний центр (УНТЦ) сумісно з конструкторським бюро "Південне" (м. Дніпропетровськ) проект на тему "Розробка теплостійких нанокомпозитних матеріалів триботехнічного призначення для важконавантажених вузлів обладнання". 

Кафедра ХМ являється співвиконавцем проекту УНТЦ "Механізм газорозподілення двигунів внутрішнього згорання", в якому на вчених кафедри покладена задача розробки теплостійких триботехнічних композиційних полімерних матеріалів, що здатні до експлуатації у вузлах тертя при підвищених температурах без змащування.

Сумісно з Сумським науково-технологічним центром проводяться роботи по розробленню і впровадженню в промисловість композиційних полімерних матеріалів для рухомих ущільнень компресорів високого тиску. На даний момент виготовлена партія ущільнень, які проходять промислове випробування.

Доцентами Дудкою А.М. та Начовним І.І. проводяться дослідження оптимальних режимів роботи вузлів тертя та герметизації хімічних машин і апаратів. Спроектовано нові високоефективні конструкції торцевих ущільнень та металополімерних підшипників ковзання для магістральних нафтових насосних агрегатів. Ці вузли характеризуються високою довговічністю та технологічністю. Проводяться також дослідження змащувальних властивостей високоефективних присадок до індустріальних мастил та ЗОР.

Доцентами Анісімовим В.М. та Чуприною О.Л. проводяться роботи щодо розроблення різального інструменту та технологій електроструменевої і електроіскрової обробки, вивчення впливу режимів обробки на структуру та хімічний склад поверхонь деталей машин. У результаті роботи створені дослідно-промислові установки, які можна використовувати як в умовах діючого машинобудівного виробництва так і в учбовому процесі.

Між кафедрою ХМ та ВАТ "Еласт-ПУ" (м.Володимир, Російська Федерація) до 2011р. діє договір науково-технічної співпраці щодо створення нових композиційних матеріалів на основі поліуретанів з підвищеною зносостійкістю. 

Взагалі кафедра хімічного машинобудування підтримує творчі зв'язки з провідними машинобудівними підприємствами України, такими як НВО "Південмаш", ВАТ "Павлоградхіммаш", ВАТ "Сніжнянськхіммаш", ВАТ "Дніпроважмаш", ВАТ "Полімермаш", ВАТ "Дніпроважбуммаш", ВАТ "Дніпрошина" та ін.

За період з 2008-2015 рр. держбюджетні науково-дослідні роботи виконувалися з залученням студентів 3-5 курсів. Підсумком такої співпраці являється щорічний захист дипломних науково-дослідних робіт, участь студентів у Міжнародних конференціях молодих вчених, аспірантів і студентів. Студенти постійно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з технології машинобудування і займають місця серед учасників у першій половині.

У 2011 році доц. Кузяєв І.М. захистив докторську дисертацію на тему «Тепломасообмінні процеси і розробка обладнання високошвидкісної екструзії полімерів».

У 2014 рік відбувся захист докторської дисертації докторанта каф. доцента Анісімова В.М. на тему «Науково-технічні основи розробки полімерних композицій триботехнічного призначення з модифікованих термопластичних матеріалів».

У 2015 році завідувач кафедрою Ситар В.І. отримав звання професора кафедри машинобудування та інженерної механіки.

Доц. Начовний І.І. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Наказ від 13.05.2009 №290-к.

Доц. Ситар В.І. нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» за багаторічну сумлінну працю, послідовну педагогічну діяльність та особистий внесок у розвиток освіти і науки України. Наказ від 29.06.2010 №252-к.

Доц. Дудка А.М. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Наказ від 29.06.2010 №252-к.

Проф. Кузяєв І.М. нагороджений Почесною грамотою Дніпропетровської обласної держадміністрації з нагоди 80 річчя застосування ДВНЗ «УДХТУ» за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, сумлінну працю та професіоналізм. Розпорядження № Р-222101  3-10 від 2011р.

к.т.н. Кабат О.С. отримав грант на виконання науково-дослідної роботи за обласним конкурсом проектів «Молоді вчені Дніпропетровщини – 2010» у розмірі 50 000 грн.

Дудка А.М. та Ситар В.І. є відповідно вченим секретарем та членом Ради ДВНЗ «УДХТУ» з наукового напрямку «Розробка технологій, устаткування та систем керування в хімічній техніці; матеріалознавство покриттів і композитів».

Під керівництвом доц. Митрохіна О.А., доц. Кабата О.С., доц. Чуприни О.Л. студенти Анісімов В.В.Кущ І.К.Марченко Д.А. нагороджені почесними відзнаками Організаційного комітету Міжнародних конференцій молодих вчених, аспірантів і студентів за внесок у теорію і практику наукових досліджень. А також ці студенти були неодноразовими переможцями в номінації САПР ТМ та нагороджувались сертифікатами на програмне забезпечення фірми «АСКОН» КОМПАС-3D та САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» з безкоштовним поновленням для кафедри хіммаш.

Важливим напрямком міжнародного співробітництва вчених  кафедри хіммаш. є участь у міжнародних конференціях:
- The Seventh International Chemical and Biological Medical Treatment Symposium. 13-18 April 2008. Spiez, Switzerland.
- Advanced Research Workshop “Counteraction to Chemical and Biological Terrorism at a National and Local Level in the East Europe Countries” October 14-17, 2008. Dnepropetrovsk, Ukraine.
- VII международной научно-технической конференции «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов». 7-14 декабря 2008 г. Шарм эль Шейх, Египет.
- The Fifth World Congress on Chemical, Biological and Radiological Terrorism. Cavtat, Croatia, 05-10 April 2009.
- III Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании», 16-23 сентября 2009, Тель-Авив, Израиль.
- Valdor 2009, 8-11 June, Stockholm, Sweden.
- Symposium with International Participation “Medical Management of Chemical and Biological Casualities. 27-28 April 2009, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria.
- IV Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології». 22-24 квітня 2009 р. Дніпропетровськ, Україна.
- Международная научная конференция «Физика импульсных разрядов в конденсированных средах», 17-21 августа 2009 г. Николаев, Україна.
- International Conference “Security Management and Society CATE 2009”. 6 – 7 May, 2009. Brno, Czech Republic.
- The Eighth International Chemical and biological Medical Treatment Symposium, 2 -7 May 2010 Spiez, Switzerland.
- the Fifth World Congress on Chemical, Biological and Radiological Terrorism. Cavtat, Croatia, 05-10 April 2009.
- IV Международная научная конференция “Современные достижения в науке и образовании” (11-18 сентября 2010): Сборник трудов конференции. – Будва, Черногория, 2010.
- NATO ARW “Environmental and food security and safety in Southeast Europe and Ukraine” 16 – 19 May, 2011, Dnipropetrovs’k, Ukraine.
- VI International scientific students conference “Trans-Mech-Art-Chem” – Radom.   Polska. – 2009.
- X Internftional Symposium INTERTRIBO 2009, High Tatras – Stara Lesna, Slovak Republic.
- IV-й междунар. научн.- практич. конф. «Эффективность сотовых конструкций в изделиях авиационно-космической техники»: HONEYCOMB. – Днепропетровск: Украина.. – 2011.
- Математические проблемы технической механики: ХI Междунар. научн. конф., 13-15 апреля 2011 г – Днепропетровск: ИТМ НАН Украины.
- 6-й международная научно-практическая конференция “Образование и наука 21 век”, 2010, София.
-  Mezinarodni vedeckopraktica konference “Aplikovane vedecke novinky - 2009”, Praha. 2009.
- I Міжднар. наук. -практ. конф., 17-19 травня 2011 г. – Чернігів: ЧДТУ. – 2011.
- IV міжнародна науково-технічна конференція “Композиційні матеріали”. – Київ. 2009.
- ХХХ международная конференция “Композиционные материалы в промышленности”. – Ялта. 2010.
- Международная научно-техническая конференции “Полимерные композиты и трибология”. – Гомель. 2011.
- 8-го междунар. Симпозиума по фрикционным изделиям и материалам: ЯРОФИ – Ярославль: Россия. – 2010
- 4-th Ukrainian-Polish Scientific Conference. “The polymers of special application”. – Dnepropetrovsk. – 2008.
- International conference “Advance space technologies for humankind prosperity”. – Dnipropetrovsk. –2009.
- 6th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2008”. – Budva. – Montenegro. – 2008.
- Baltic Polymer Symposium 2009. - Riga, Latvia, EU.
- Internftional Symposium INTERTRIBO 2009, High Tatras – Stara Lesna, Slovak Republic, EU.
та інших українських та міжнародних конференціях.