УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпропетровськ, Україна, 49094

тел.: +38 (056) 753-58-10

e-mail: mechan_eng@udhtu.edu.ua


 
Ситар Володимир Іванович Ситар Володимир Іванович
Зав. каф. машинобудування та інженерної механіки; кандидат технічних наук, професор 05.17.06 - «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»; Науковий напрямок: «Модификация ароматического полиамида фенилона  кремнийорганическими и углеграфитовыми добавками» 
Учбові дисципліни:
1.Експлуатація та обслуговування машин 
2.Промислова екологія 
3.Хіміко-технологічні основи виробництва та переробки полімерних матеріалів
Кузяєв Іван Михайлович
Кузяєв Іван Михайлович
Професор, доктор технічних наук., 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, професор каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок:  «Тепломасообмінні процеси і розробка обладнання високошвидкісної екструзії полімерів»
Учбові дисципліни:
1.Реологія полімерів 
2.Основи САПР 
3.Моделювання обладнання для переробки полімерів 
4.Основи математичного моделювання
Анісімов Володимир Миколайович
Анісімов Володимир Миколайович
Професор, доктор технічних наук, 05.02.01 -Матеріалознавство в машинобудуванні, професор каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок:«Розробка зносостійких термопластичних поліуретанів шляхом регулювання їх характеристик структурними факторами»
Учбові дисципліни:
1.Обладнання та транспорт механообробних цехів 
2.Технологія виробництва машин у хімічному машино- та апаратобудуванні 
3.Методологія та сучасні методи дослідження
Дудка Анатолій Миколайович
Дудка Анатолій Миколайович
Доцент, кандидат технічних наук,05.02.04. «Трение и износ машин»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок: «Дослідження тертя, зносу та герметичності торцевих ущільнюючих матеріалів»
Учбові дисципліни:
1.Технологічне обладнання 
2.Надійність та довговічність машин 
3.Проектування триботехнічних систем 
4.Основи проектування у хімічному машинобудуванні
Кабат Олег Станіславович
Кабат Олег Станіславович
доцент, к.т.н., 05.17.06 «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок:«Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів»
Учбові дисципліни:
1.Міцність та динаміка машин 
2.Теоретичні основи виробництва машин і апаратів 
3. Проектування заводів з переробки пластмас
Кіжаєв Сергій Олексійович
Кіжаєв Сергій Олексійович
доцент, кандидат технічних наук,  05.17.06 «Технологія одержання та переробки полімерних та композиційних матеріалів», доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок: «Створення композиційних матеріалів на основі термопластичних поліуретанів»
Учбові дисципліни:
1.Історія інженерної діяльності 
2.Основи інженерної творчості 
3.Інтелектуальна власність 
4.Зварювальні процеси та їх обладнання
Міняйло Юрій Григорович
Міняйло Юрій Григорович
доцент, кандидат технічних наук, 05.17.08 «Процессы и аппараты химических производств»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок: «Разработка , исследование и внедрение саморегулируемых колонных массообменных аппаратов и установок на их основе для производства некоторых особо чистых веществ и химических реактивов»
Учбові дисципліни:
1.Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні 
2.Основи проектування у хімічному машинобудуванні 
3.Розрахунок та конструювання формуючого інструменту 
Митрохін Олександр Анатолійович
Митрохін Олександр Анатолійович
доцент, кандидат технічних наук., 05.02.04. «Трение и износ машин», доцент каф. машинобудування та інженерної механіки. Науковий напрямок: «Повышение герметичности и срока службы торцовых уплотнений путем реализации избирательного переноса»
Учбові дисципліни:
1 Математичне моделювання робочих процесів хімічних машин і апаратів 
2.САПР хіммаштехнологія 
3. Міцність та динаміка машин
Начовний Ілля Іванович
Начовний Ілля Іванович
доцент, к.т.н., 05.04.09 «Машины и агрегаты нефтеперерабатывающих и химических производств»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки. Науковий напрямок: «Герметичность уплотнений в возвратно-поступательных соединениях»
Учбові дисципліни:
1.Технологічне обладнання
2.Розрахунок та конструювання машин і апаратів
Семенець Олександр Анатолійович
Семенець Олександр Анатолійович
доцент, кандидат технічних наук, 05.17.06 «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»; доцент каф. каф. машинобудування та інженерної механіки. Науковий напрямок: «Розробка абразивостій-ких матеріалів на основі термопластичних поліуретанів»
Учбові дисципліни:
1.Виробництво заготовок 
2.Різальний інструмент 
3.Моделювання робочих процесів хімічних машин і апаратів 
4.Технологічні основи машинобудування
Стовпник Олександр Володимирович
Стовпник Олександр Володимирович
доцент, кандидат технічних наук, 05.17.06 «Композиційні та полімерні матеріали»,  науковий напрямок:«Триботехнічні полімерні матеріали на основі модифікованого комплексними сполуками міді з гетероциклічним тіоамідним лігандом фенілону»
Учбові дисципліни:
1.Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин 
2.Технологічні основи машинобудування 
3.Технологія обробки типових деталей 
 
Клименко Антон Володимирович
Кандидат технічних наук. асистент каф. машинобудування та інженерної механіки.
 

Лободенко Антоніна Вікторівна

Кандидат технічних наук. асистент каф. машинобудування та інженерної механіки.