УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753-58-10

e-mail: mechan_eng@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціалізація: Інженерна механіка

Освітня програма:

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Машинобудування

Освітні програми:

  Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • Комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП)
 • Комп’ютерне проектування промислового обладнання (ХМ)
 • Студенти кафедри отримують високоякісну вищу освіту, яка відповідає сучасним тенденціям у машинобудуванні.

  Випускники кафедри починають працювати на стартових посадах: майстер, інженер-механік, інженер-технолог, інженер-дослідник.

  Проводяться роботи щодо розроблення різального інструменту та технологій струменевої і електроіскрової обробки, вивчення впливу режимів обробки на структуру та хімічний склад поверхонь деталей машин, конструкторсько-технологічне підготовлення виробництв.

  Навчальний процес також ґрунтується на широкому використанні новітніх наукових досягнень у відповідних галузях науки і техніки, різноманітних технічних засобів та комп'ютерної техніки. Викладачами кафедри видаються учбові посібники з грифом МОНУ.