УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ

адреса: к. , головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-77

e-mail: management@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація: Фінанси і кредит

Освітня програма:

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціалізація: Менеджмент

Освітні програми:

Вітчизняні підприємці все більше переконуються в необхідності використання основних надбань сучасного менеджменту, оскільки це дає можливість оптимально побудувати управлінську структуру, зменшити трудомісткість управлінської діяльності, оптимізувати апарат управління, посилити управлінський вплив на результативність діяльності підприємства, корпорацій, господарських товариств, об’єднань та інших організацій.

Отже, сучасні динамічні ринкові умови висунули сьогодні на перший план необхідність створення в Україні стрункої системи менеджменту, оволодіння підприємцями основами менеджменту, підготовки фахівців, які були б здатні реалізувати сучасні надбання світового менеджменту.

Саме тому, виходячи з потреб нашої країни, 20 років тому – в травні 1995 року – в Українському державному хіміко-технологічному університеті на базі кафедри економіки промисловості і організації виробництва було створено кафедру менеджменту. У 2015 році кафедра менеджменту стала Кафедрою менеджменту та фінансів.