УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпропетровськ, Україна, 49094

тел.: +38 (056) 753-55-46

e-mail: equipment_chem@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Машинобудування

Освітні програми:

    Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
  • Енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН)
  • Галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ)