УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

адреса: к. 202б, корпус ТОРтаБТ, Набережна Перемоги, 40б, Дніпропетровськ, Україна, 49094

тел.: +38 (056) 47-34-16

e-mail: org_chem@udhtu.edu.ua


Кафедра органічної хімії була організованау 1925 році на базі хімічного відділення металургійного факультету гірничого інституту, керівником якого до 1930 р. був професор Ю.В. Коршун. В той період колектив кафедри працював над питаннями хімії гетероциклічних сполук, включаючи сполуки пірольного ряду.

У 1930 р. кафедру очолив доктор хімічних наук, професор П.А. Бобров; з 1931 по 1938 рр. нею керував кандидат хімічних наук, доцент Є.С. Вассерман; у 1938-1941 рр. – доктор хімічних наук, професор І.О. Трефільєв. На кафедрі працювали викладачі, а потім доценти В.А. Алєксеєва, М.І. Савін, М.С. Ровинський, Р.І. Дубровська, К.М. Рафалович, Г.І. Бескіна. Науковий напрямок в ті роки був сконцентрований на проблемах синтезу напівпродуктів і барвників на основі коксохімічної сировини. З 1938 р. кафедра займалася питаннями хімічної переробки рослинної сировини.

У 1941-1951 рр. кафедрою керував кандидат хімічних наук, доцент М.І. Савін. Крім навчальної роботи на кафедрі виконувались спеціальні завдання оборонних підприємств м. Кемерово. У 1952 – 1953 рр. кафедру очолив доктор хімічних наук, професор В.Г. Панасюк, а 1953-1965 рр. – доктор хімічних наук, професор О.Є. Кретов. В період з 1953–1965 рр. науково-дослідна робота кафедри під керівництвом професора О.Є. Кретова була пов’язана з вирішенням важливих промислових завдань з розробки оптимальних технологічних параметрів методів синтезу мономерів, а також похідних цианідів, малеїнімідів, тощо. В той же період на кафедрі працює група, а потім і галузева лабораторія під керівництвом професора В.Г. Панасюка з хімічної переробки рослинних відходів сільського господарства.

В 1965-1990 рр. кафедрою завідував доктор хімічних наук, професор М.М. Крем-льов; в 1990-1995 рр. – кандидат хімічних наук, доцент О.В. Харченко; з 1995 р. її очолив доктор хімічних наук, професор А.П. Ранський.

В період з 1965 по 1997 рр. загальним науковим напрямком, під керівництвом професора М.М. Кретова, було дослідження і розробка реакцій аренсульфоніламідування і аренсульфонілімінування вуглеводнів, реакції сульфінамідинної конденсації при окисненні аренсульфоніл-дихлорамідинами сполук, які схильні до тіон-тіольної таутомерії.

Реакція аренсульфонілімінування дозволила отримати ряд важкодоступних карбонільних сполук, а реакція аренсульфоніл-амідування зробила легко доступними сполуки, які відрізняються високою реакційною здатністю і є важливими проміжними продуктами в хімії фенантрену, антрацену, дифенілу і ряду нових гетероциклічних систем. Синтезовані нові сполуки показали високу біохімічну активність проти пухлинних клітин, а також як пестициди, ефективні вулканізуючі добавки до еластомерів, ініціатори полімеризації мономерів, стабілізатори ПВХ, напівпродукти для барвників, аналітичні реагенти, селективні флотатори благородних металів підгрупи платини. При здійсненні науково-дослід-них робіт за цим напрямком виросла ціла плеяда вчених, які згодом склали ядро педагогічного колективу кафедри: кандидати хімічних наук Г.В. Тихонова, М.П. Безверхий, В.А. Алексенко, Н.Д. Бородавка, Р.П. Науменко, І.В. Коваль, С.А. Бойко, Г.І. Москаленко, О.І. Тарасенко, В.О. Мартюшенко, В.Ф. Барановська, С.І. Злотченко, О.В. Харченко.

В рамках цього напрямку, з метою поглибленого наукового співробітництва вузівської і академічної науки, Постановою № 284 від 24.06.88р. Президіуму АН України і Колегії Мінвузу України була створена лабораторія “Синтезу біологічно активних органічних сполук” (ІБОНХ АН України і ДХТІ Мінвузу України).

Нині колектив кафедри поповнився новими викладачами, кандидатами хімічних наук, доцентами Л.М. Шебітченко, В.В. Кисельовим, Н.М. Шевченко, асистентами І.В. Марковою, О.В. Охтіною, С.Р. Бойко. Сучасна наукова тематика кафедри пов’язана з синтезом нових біологічно-активних похідних азот- і сірковмісних гетероциклічних сполук, вивченням їх реакційної здатності і можливого практичного застосування. Так, під керівництвом професора О.В. Просяника здійснюються не тільки наукові фундаментальні дослідження, пов’язані з синтезом і вивченням конфігураційної стійкості атома азоту в органіч-них сполуках, а і важливі практичні роботи з синтезу регуляторів росту рослин (препарат “Фумар”).

Викладачі кафедри органічної хімії що-річно беруть участь в роботі “Школи юного хіміка”, яка створена на початку 60-х років за ініціативою доцента кафедри М.С. Ровенського.

Під керівництвом професорів А.П. Ранського і О.В. Харченка активно розвивається науковий напрямок з синтезу нових ацик-лічних і гетероциклічних сірко- і азотвмісних сполук і комплексних сполук на їх основі, як нових біологічно-активних речовин і добавок, що покращують експлуатаційні властивості різних вуглеводневих матеріалів.

Кафедра активно бере участь в регіональних, галузевих і державних екологічних програмах, залучає до цієї роботи студентів-випускників різних факультетів університету.

За роки роботи на кафедрі захищені 4 докторські і 57 кандидатських дисертацій. На кафедрі вчилися, засвоювали ази наукової роботи, а потім стали видними вченими такі її випускники: академік НАН України В.П. Кухарь (ІБОНХ НАН України), доктор хімічних наук Б.О. Геллер (ІБХ НАН України); доктор хімічних наук, професор К.О. Червинський (Черновицький державний університет); доктор хімічних наук, професор І.В. Коваль (УДХТУ); доктор хімічних наук С.П. Івонін.