УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ, АПАРАТІВ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

адреса: к. 102, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (0562) 47-35-49

e-mail: proc_technology@udhtu.edu.ua


Кафедра «Процеси, апарати та загальна хімічна технологія» проводить навчання студентів по загальнотехнічним дисциплінам і формує у студентів теоретичні знання і практичні уміння у галузі хімічної технології з метою підготовки інженерів і технологів для науково-дослідної, проектно-конструкторської і практичної роботи на підприємствах хіміко-технологічного профілю.

На кафедрі «Процеси, апарати та загальна хімічна технологія» викладаються такі дисципліни:

  • процеси та апарати хімічних виробництв
  • процеси та апарати харчових виробництв
  • процеси та апарати біотехнологічних виробництв
  • процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв
  • виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації

 


Кравченко Олександр Васильович - завідувач кафедри «Процеси, апарати та загальна хімічна технологія, доктор технічних наук.

Наукові інтереси: нерівноважна низькотемпературна плазма, хіміко-технологічні процеси переробки вуглецевмісного та ядерного палива, моделювання і оптимізація хіміко-технологічних систем.

Автор більше ніж 165 наукових праць, з них – 3 монографії.