УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

адреса: к. 602, механічний корпус, вул. Набережна Перемоги, 40, Дніпро, Україна, 49005

тел.: +38 (056) 753-57-26

e-mail: comp_sys@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Спеціалізація: Комп’ютерна інженерія

Освітня програма:


У 1996 році в Українському державному хіміко-технологічному університеті була сформована перша група студентів для отримання спеціальності "Спеціалізовані комп’ютерні системи".

Після ряду реорганізацій у 2008 році на базі кафедри інформаційних технологій та кібернетики була створена кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем, яка здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія" (денної та заочної форм навчання). У 2014 році кафедра СКС успішно пройшла чергову акредитацію бакалаврів, спеціалістів та магістрів та отримала відповідний сертифікат.

Студенти цієї спеціальності отримують фундаментальні знання з комп'ютерних технологій. Вони навчаються математичному моделюванню складних комп'ютерних систем, їх оптимізації, проектуванню сучасних комп'ютерних комплексів та мереж, розробляють їх програмне забезпечення, системи штучного інтелекту та робототехнічні системи.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 • бакалавр: фахівець з інформаційних технологій,
 • магістр: аналітик комп’ютерних систем.

Сьогодні навчальний план дисциплін кафедри СКС відповідає навчальним планам кращих європейських університетів, що дає змогу студентам без перешкод продовжувати навчання в цих університетах.

Кафедра СКС приділяє велику увагу науково-дослідній роботі, що є суттєвою складовою підготовки майбутніх фахівців. Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних комп'ютерних систем.

 

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 10 науково-педагогічних працівників, у тому числі: 3 професора, 3 доцента, 2 старших викладача, 2 асистента.

Об’єкти професійної діяльності:

 • комп’ютерні сиcтеми обчислювальних та інформаційних центрів, підприємств та організацій,
 • математичне, інформаційне, технічне, програмне та організаційне забезпечення комп’ютерних систем,
 • засоби та методи проектування, налагоджування та експлуатації комп’ютерних систем,
 • технічне діагностування, наукові дослідження та виробничі випробування комп’ютерних систем,
 • програмне забезпечення комп'ютерних мереж та вбудованих комп'ютерних систем.

Для забезпечення високої професійної підготовки розвивається матеріальне забезпечення кафедри. Кафедра має два комп’ютерних класи для студентів та один для викладачів кафедри. Завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу та допоміжному персоналу створено спеціалізовану лабораторію з мікропроцесорної техніки, яка обладнана учбово-лабораторними стендами "EV8031/AVR", "LOGIC", "OpAmp", "Trigger". 

Лабораторія та комп'ютерні класи обладнані сучасною комп'ютерною технікою, вимірювальними приладами, навчальними дослідницькими стендами та іншим необхідним устаткуванням, що дозволяє студентам та співробітникам кафедри СКС ефективно займатися науково-практичною діяльністю. Комп'ютери в учбових класах кафедри та викладацьких за допомогою сервера об'єднані в локальну мережу та мають вихід до всесвітньої мережі Internet. Для кращого засвоєння матеріалу на лекціях та практичних заняттях успішно застосовуються наочні засоби навчання.

 

Після одержання спеціальності працевлаштування можливе в таких сферах:

 • проектування сучасних комп’ютерних комплексів, систем та мереж;
 • розробка програмного забезпечення;
 • технічна діагностика з застосуванням сучасних засобів на базі комп'ютерів;
 • монтаж, налагодження та регулювання засобів обчислювальної техніки;
 • робота з базами даних;
 • робототехніка.

Вперше випуск спеціалістів зі спеціальності "Спеціалізовані комп'ютерні системи" відбувся у 2003 р. Починаючи з 2003 і весь подальший період  керівництво і професорсько-викладацький склад здійснюють значну роботу по підвищенню якості спеціалістів і їхньому працевлаштуванню.

Магістри, 2012 рік 

Дбайливе відношення і професійність викладання, що сприяють якісній підготовці студентів, реклама спеціальностей і спеціалізації забезпечили практично 100-відсоткове працевлаштування випускників кафедри, більшість з яких направляється по запитам підприємств, таких як Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ, Головне Управління Державного казначейства України в Дніпропетровській області, Південний машинобудівний завод, ВАТ «Український мобільний зв'язок», КБ «Приватбанк», «Укрсіббанк». Багато студентів та випускників працевлаштувались в українських та міжнародних компаніях, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення.


Окрім потужних знань УДХТУ дає можливість для реалізації талантів студентів.

Вони приймають участь у щорічному конкурсі талантів «Студентська весна»:

 

Вміють і посміятися, і насмішити:

 

А ось наша красуня змагається у конкурсі краси «Місс УДХТУ»: