УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

адреса: к. 422, 327, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-83

e-mail: theor_econom@udhtu.edu.ua


Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація: Економічна кібернетика

Освітня програма:

  Комірна Віталіна Віталіївна

                                                                      завідує кафедрою з 2015 року

                                                                     доктор економічних наук, доцент

                                                                     Контактна інформація: роб. тел.: (0562) 47-05-83, E-mail: vv.komirna@ukr.net