УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

адреса: к. 425, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-83

e-mail: ukr_studies@udhtu.edu.ua


Кафедра читає такі дисципліни: „Історія України”, „Університетська освіта”, „Українська мова за професійним спрямуванням”, „Українська мова як іноземна”.

Колектив кафедри історії та українознавства.
(зліва направо: доц. Панченко П.М.доц. Борисов В.Л., викл. Колісник Г.М.,
доц. Кулакевич Л.М., доц. Ковальова Н.А., викл. Смаглій І.В., технік Єпик О.Г.)