УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

адреса: к. 428, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

тел.: +38 (056) 47-24-64

e-mail: mathematics@udhtu.edu.ua


Кафедра Вищої математики була заснована у 1930 році, з моменту існування інституту (нині ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»). У липні 2009 року на базі існуючої кафедри Вищої математики було засновано кафедру Комп’ютерних технологій та вищої математики (КТВМ) факультету біотехнологій, комп’ютерних наук та інженерії, яка пізніше, у 2013 році, була перейменована у кафедру Інформаційних систем (ІС). У зв’язку з реорганізацією факультету (серпень 2014р.) із складу кафедри Інформаційних систем була виділена кафедра Вищої математики, що входить до складу факультету Комп’ютерних наук та інженерії.

Склад кафедри: 1 доктор технічних наук, професор; 3 кандидати технічних наук, доценти; 1 старший викладач; 1 викладач, 1 асистент; 1 інженер.

Тема науково-дослідницької роботи викладачів кафедри – «Застосування математичних методів при моделюванні складних технічних систем».