УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Випускова кафедра: Комп'ютерно-інтегрованих технологій та метрології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Одна з найбільш затребуваних спеціальностей сучасної промисловості, що базується на використанні комп’ютерної техніки та сучасних засобів автоматизації виробництва.

Випускники ефективно працюють у всіх галузях промисловості у проектно-дослідних інститутах, у наукових і навчальних закладах та сфері бізнесу. Вони беруть участь у модернізації й створенні сучасних високоавтоматизованих систем управління технологічними процесами.

Фахівці цього професійного спрямування вивчають комп’ютерно-інтегровані системи автоматизованого керування, їх математичне, інформаційне, технічне, програмне й організаційне забезпечення, способи та методи їхнього проектування, налагодження та експлуатації, а також технічне діагностування, наукові дослідження й виробничі випробування таких систем.

Наші випускники можуть реалізувати себе у:

  • Конструкторській діяльності: розробка автоматизованих систем регулювання (АСР), розробка автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП), розробка мікропроцесорних систем і т. ін.
  • Проектній діяльності: проектування програмно-технічного й інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління (АСУ), проектування технічного забезпечення АСУ, проектування інтегрованих АСУ і т. ін.
  • Технологічній діяльності: монтаж систем автоматизації, налагодження АСР , налагодження програмного забезпечення АСУ і т. ін.
  • Експлуатаційній діяльності: налагодження й супровід АСУ.

Фахівець цього професійного спрямування займають такі посади: фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, технік-технолог II категорії, технік з налагодження та випробувань II категорії, технік-конструктор (електроніка) II категорії, програміст прикладний, інженер з керування й обслуговування систем, інженер-проектувальник (у галузі автоматизації технологічних процесів), інженер-програміст (прикладний), інженер автоматизованих систем керування виробництвом, інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики, інженер-електронік, інженер-дослідник з автоматизованого управління технологічними процесами.