УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Випускова кафедра: Комп'ютерно-інтегрованих технологій та метрології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


„Метрологія та вимірювальна техніка” – актуальна спеціальність, де діяльність працівників спрямована на проведення вимірювань, розробку методів і засобів забезпечення їхньої єдності й способів досягнення необхідної точності. Чи можливо уявити життя людини у сучасному світі без вимірювань? Ми постійно стикаємося з необхідністю вимірювання температури, тиску, швидкості, маси, потужності та інших величин. Від точності вимірювань залежить безпека та здоров’я людей, якість продукції та економічні показники. Але наскільки ми можемо довіряти отриманим результатам? Як порівняти їх з результатами вимірювань, проведених на іншому підприємстві, у іншій країні? На ці питання відповідає наука метрологія, а спеціаліст цієї галузі гордо зветься метролог!

Фахівці цього професійного спрямування вміють професійно проводити контроль та оцінку якості, випробування та налагодження технічних об’єктів вимірювань.

Об’єктами діяльності фахівців професійного спрямування „Метрологія та вимірювальна техніка” є дослідження, розробка, експлуатація та адміністрування методів і засобів інформаційно-вимірювальної техніки та метрологічного забезпечення.

Фахівці даного спрямування можуть займатися:

  • Проектно-конструкторською діяльністю: проектування засобів вимірювальної техніки, проектування вимірювальних і керівних систем та ін.
  • Дослідницькою діяльністю: експериментальне дослідження електронних пристроїв, проведення лабораторно-стендових випробувань складних динамічних об’єктів, оцінка якості засобів вимірювальної техніки і т. ін.
  • Організаційною діяльністю: організаційні заходи метрологічного забезпечення і стандартизації, комп’ютеризація метрологічної діяльності на підприємстві, управління заходами метрологічного забезпечення, стандартизації та керування якістю виробництва та ін.
  • Контрольною діяльністю: вхідний контроль комплектуючих елементів та матеріалів, вихідний контроль готової продукції, контроль параметрів технологічного процесу, контроль та оцінка якості.