УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Випускова кафедра: Хімії та технології переробки еластомерів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Серед розмаїття полімерних матеріалів еластомери посідають особливе місце. Найбільш відомий і поширений тип еластомерного матеріалу – гума. За властивостями її часто називають фантастичним матеріалом: тільки еластомери поєднують в собі властивості твердого тіла (міцність, твердість і т.п.), рідини (не стискаються) і газу (пружність). З гуми можна зробити масу різноманітних виробів: від шин автомобілів до дитячих іграшок і тонких медичних рукавичок, від деталей для ракетно-космічної та військової техніки до виробів для спорту та відпочинку і таке інше. Фахівець у галузі переробки еластомерів може створювати гуми з різними властивостями, спираючись на солідну наукову базу. Найбільш перспективні наукові розробки студентів проходять випробування в промисловості, а цікаві наукові дослідження відзначаються грамотами й дипломами різноманітних конкурсів. Студенти виступають з науковими докладами на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, беруть участь у програмі міжнародного обміну студентів різних країн.

Наші випускники можуть працювати на багатьох підприємствах України та за кордоном, бо здатні виробляти будь-які вироби з еластомерів та еластомерних композитів, можуть модифікувати й стабілізувати властивості еластомерних матеріалів у процесі їх переробки наші фахівці вміють здійснювати розрахунки та конструювання різноманітних виробів, а також менеджмент продукції гумової промисловості, вони обізнані в усіх методах контролю технологічних процесів переробки гуми та управління ними.