УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Випускова кафедра: Аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Сучасна харчова промисловість обов’язково використовує різноманітні харчові добавки та біоактивні речовини. Харчові добавки – це природні або синтезовані хімічні речовини, що додаються до харчових продуктів з метою надання їм певних технологічних та споживчих якостей. Наприклад, консерванти, антиоксиданти, стабілізатори, барвники, згущувачі, емульгатори, підсилювачі смаку й аромату. Біоактивні речовини натурального походження широко використовуються в косметичній промисловості як обов’язкові складові різних косметичних засобів.

Фахівці професійного спрямування „Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів” знають виробництва і правила використання харчових добавок, склад та виробництва косметичних препаратів різного призначення, уміють орієнтуватися в широкому спектрі косметичних інгредієнтів, володіють методами аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, а також вміють організовувати промислове виробництво.

Спеціалісти такого профілю потрібні на підприємствах хімічної та харчової промисловості, де виробляють або застосовують харчові добавки, на підприємствах парфумерно-косметичної галузі, у контрольно-аналітичних лабораторіях тощо. Також випускники спеціальності ХДК готові до роботи на виробництвах фруктових та овочевих соків, крохмалю та крохмальних продуктів, прянощів та приправ, харчових продуктів, барвників і пігментів, мила та мийних засобів, парфумерних та косметичних засобів, ефірних олій. Наші фахівці можуть проводити дослідження і розробки в галузі природничих і технічних наук, технічного контролю та аналізу.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Профіль програми

 • Студенти отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній та харчовій промисловості.

Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-95)

 • керівник виробничих підрозділів у промисловості;
 • керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості;
 • Фахівець може займати первинні посади:
 • майстра зміни;
 • майстра дільниці;
 • начальника дільниці;
 • лаборанта (хімічні та фізичні дослідження);
 • техніка-лаборанта (хімічні та фізичні дослідження);
 • техніка-технолога;
 • техніка-лаборанта (хімічне виробництво);
 • технолога.

Знання з предметної областІ

 • базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів;
 • принципи розробки технологічних схем та планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу;
 • основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
 • планування технологічного процесу виробництва;
 • методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці;
 • коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини;
 • вдосконалення технологічних процесів;
 • принципи розрахунку кількості сировини та готової продукції;
 • методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів;
 • розробка технологічної документації.

Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах;
 • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим;
 • навички ведення первинної облікової документації;
 • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу;
 • уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.

Практичні навички з предметної області

 • навички розробки та організації технологічного режиму виробництва;
 • уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва и в залежності від наявності та якості сировини;
 • навички роботи у виробничо-технічній лабораторії;
 • навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві;
 • уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.

Загальні уміння та навички

 • здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;
 • обчислювальні навички;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах;
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Можливість подальшого навчання

 • Навчання у аспірантурі на конкурсній основі (навчання на третьому циклі вищої освіти (рівень: кандидат наук).