УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Випускова кафедра: Технології неорганічних речовин і екології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Студенти професійного спрямування „Хімічні технології неорганічних речовин” вивчають основні неорганічні процеси, технології виробництва кислот, лугів, мінеральних добрив, адсорбентів, каталізаторів, особливо чистих речовин; знайомляться з технологією та особливостями тонкого неорганічного синтезу, електрохімічних і плазмохімічних виробництв.

Високопрофесійні фахівці професійного спрямування „Хімічні технології неорганічних речовин” потрібні для хімічної промисловості за такими технічними напрямками: технологія основного неорганічного синтезу (одержання сульфатної та нітратної кислот; одержання аміаку; та ін.); технологія мінеральних добрив солей та лугів (одержання карбаміду; одержання фосфатної кислоти та фосфатних добрив; одержання аміачної селітри; одержання складних добрив; одержання кальцинованої та каустичної соди); технологія каталізаторів та адсорбентів (виробництво каталізаторів та сорбентів для  хімічної промисловості); технологія  електротермічних і  плазмохімічних виробництв одержання аміачної селітри; одержання складних добрив; одержання кальцинованої та каустичної соди; технологія каталізаторів й адсорбентів (виробництво каталізаторів та сорбентів для  хімічної промисловості); технологія  електротермічних (одержання оксидів, нітридів, карбідів металів високотемпературними методами); технологічне проектування виробництв неорганічних речовин (основи проектування хімічних виробництв, системи автоматичного проектування виробництв); технології продуктів тонкого неорганічного синтезу, чистих речовин і реактивів, наноматеріалів; технологія технічної та питної води; викладачі вищих навчальних закладів.

Фахівці підготовлені до роботи на виробництвах хімічних речовин і хімічної продукції, можуть займатись технічними випробуваннями, проводити наукові дослідження та  експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, працювати у галузі вищої освіти.