УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Випускова кафедра: Технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


„Хімічні технології органічних речовин” – спеціальність для тих, хто любить хімію. Саме ця спеціальність потребує найбільшої ерудиції в галузі хімії, тому що жодний напрямок хімічної промисловості не обходиться без продуктів органічного синтезу, а всі ми, так чи інакше, залежимо від хімічної промисловості. Це й різноманітні пластики, паливо, одяг, взуття, мийні засоби, добрива, ліки, барвники тощо. Навчаючись за цією спеціальністю Ви маєте можливість познайомитись з передовими технологіями органічного синтезу й стати хіміками в найбільш широкому сенсі цього слова.

Отримавши освіту за спеціальністю „Хімічна технологія органічних речовин” Ви зможете працювати на посадах:

 • інженер-хімік;
 • інженер та інженер-технолог (хімічні технології);
 • інженер-дослідник;
 • молодший науковий та науковий співробітники (хімічні технології);
 • майстер виробництва;
 • майстер зміни;
 • майстер виробничої дільниці.
 • технік (хімічні технології);
 • та технік-лаборант (хімічне виробництво);
 • технолог;
 • асистент хіміка.

Фахівці з названої спеціальності є універсальними, тому можуть працювати не тільки за названими посадами, а й за суміжними посадами на будь-яких хімічних підприємствах.

Керівництво та професорсько-викладацький склад кафедри проводить активну роботу по підвищенню якості підготовки спеціалістів напряму «Хімічні технології органічних речовин» та сприянню їх працевлаштуванню.

Випускники напряму«Хімічні технології органічних речовин» мають широку географію працевлаштування на провідних підприємствах хімічної галузі україни, таких як :

 • ВАТ «УКР ТАТ НАФТА»
 • ВАТ «РІВНЕ АЗОТ»
 • ПАТ «Поліфарб Україна»
 • ВАТ «Азот»
 • ВАТ «АЗМОЛ»
 • ПАТ «Дніпровський крохмалопатоковий комбінат»
 • ТОВ НВП «Агродар»
 • ВАТ «Сумихімпром»
 • ВАТ «Маркохім»
 • ДП «Хімреакти́в»

Досвід підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в ДВНЗ «УДХТУ» показав, що студенти прагнуть до виконання наукових досліджень і активно включаються до науково-дослідної роботи. Така робота сприяє розвитку навиків творчої діяльності майбутнього фахівця, умінню використовувати набуті знання у практичній діяльності, з наукових позицій аналізувати явища, процеси та проблеми професійної сфери діяльності.

Кваліфікаційний рівень спеціалістів, магістрів дозволяє залучати випускників до наукової та педагогічної діяльності в ДВНЗ «УДХТУ» та зокрема кафедри ТОРФП. Випускникам магістрам надають рекомендації для вступу до аспірантури ДВНЗ «УДХТУ» з майбутнім працевлаштуванням на випусковій кафедрі.