УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Випускова кафедра: Технології неорганічних речовин і екології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Студенти професійного спрямування „Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” вивчають технології виробництва рідких і розсіяних елементів (цирконію, германію, мангану та ін.), платинових і благородних металів, хімічні та плазмохімічні шляхи їх одержання з вторинної сировини, хімічні технології матеріалів ядерної енергетики.

Готуються фахівці для підприємств хімічної, гірничозбагачувальної, коксохімічної, гірничо-металургійної промисловості.

Фахівці підготовлені до роботи на виробництвах отримання хімічних речовин, рідкісних металів та їх сполук з руд, напівпродуктів збагачення, з вторинної сировини та відходів промисловості, можуть займатись технічними випробуваннями, проводити наукові дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, працювати у галузі вищої освіти.

Професійне спрямування: Технології виробництв благородних металів, рідкісних і розсіяних елементів та матеріалів на їх основі для сучасної електроніки й атомної промисловості.