УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічна технологія

Випускова кафедра: Електрохімічних та природоохоронних технологій

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Зростаючі масштаби природокористування і промислового виробництва, розвиток всіх видів транспорту і енергетики призвели до значного погіршення стану навколишнього середовища. Подальше забруднення атмосфери, води і грунту можуть створити умови, які загрожують існуванню людства. Тому охорона природи стала найважливішим глобальним завданням.