УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Спеціалізація: Комп’ютерна інженерія

Випускова кафедра: Спеціалізованих комп’ютерних систем

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Кожного року випускники шкіл задають собі питання: Де продовжити навчання? Яку обрати для себе професію? Який обрати університет та в якому місті? Від відповіді на ці питання залежить подальше життя випускника середньої школи.

Безумовно, вибір професії повинен враховувати здібності та бажання випускника школи. З іншого боку, можна отримати гарну професію, але зустрітися з великими проблемами при працевлаштуванні. Ні для кого не секрет, що в наш час найбільш бажаними на ринку праці є IT-спеціалісти.

Сьогодні наші університети готують IT-спеціалістів по декільком спеціальностям: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека», «Системний аналіз», «Прикладна математика». Кожна спеціальність має свої особливості, але багато чого є спільним. Предмети, які викладаються, на 30% співпадають. Однак спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» пов’язана більше з розробкою інформаційних систем (бухгалтерські системи, бронювання квитків і т. п.), «Інженерія програмного забезпечення» – для менеджерів комп’ютерних проектів. Спеціальність «Кібербезпека» має обмежену область застосування, пов’язану з побудовою безпечних комп’ютерних систем. Спеціальності «Системний аналіз» та «Прикладна математика» дають більш фундаментальні знання по прикладній математиці.

 Спеціалісти з напряму «Комп’ютерна інженерія» мають гарну підготовку для проектування комп’ютерних систем (локальних та глобальних мереж, мобільних та вбудованих пристроїв), поглиблене знання апаратної частини, без якої неможливо побудувати ефективне програмне забезпечення. Причому їх вчать програмувати як на машинному рівні (драйвери пристроїв, системне програмне забезпечення, програмування для мобільних пристроїв), так і на прикладному рівні (програмне забезпечення для розподілених систем, web-програмування, бази даних та знань). Інструментарієм для розробки програмного забезпечення слугують мови Assembler, C/C++, Java, JavaScript, VBA та інші. Можна сказати, що спеціалісти з комп’ютерної інженерії мають найбільш фундаментальні знання по IT. Ця спеціальність включає також робототехніку та нові напрямки, такі як біоінформатика, гетерогенні комп’ютерні системи, побудова віртуальних машин.

За весь час навчання студенти опановують як дисципліни загальної, так і професійної підготовки (Перелік дисциплін). Після закінчення бакалаврату (4 роки навчання), студент має можливість поступити у магістратуру (1,5 роки навчання).

3СКСт, 2015 

Після вивчення освітньої програми Спеціалізовані комп’ютерні системи випускники володіють професійними знаннями в областях:

  • проектування сучасних комп’ютерних комплексів, систем та мереж;
  • розробка програмного забезпечення;
  • технічна діагностика з застосуванням сучасних засобів на базі комп'ютерів;
  • монтаж, налагодження та регулювання засобів обчислювальної техніки;
  • робота з базами даних;
  • робототехніка.

 

При виборі університету необхідно враховувати сучасний стан підготовки спеціалістів у даному виші. Важливе значення має його демократичність. Значну увагу необхідно приділяти вибору не тільки спеціальності, а й тій кафедрі, що проводить безпосередньо підготовку спеціалістів. Рівень підготовки спеціалістів залежить від рівня наукових досліджень на кафедрі. Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем ДВНЗ «УДХТУ» не тільки дає фундаментальні знання по прикладній математиці, комп’ютерній техніці та програмному забезпеченню, а й досягла значних успіхів у розробці ефективних методів оптимізації, які дозволяють розробляти найкращі (оптимальні) комп’ютерні системи та їх програмне забезпечення. Кафедра готує не тільки бакалаврів та магістрів з комп’ютерної інженерії, але й докторів філософії, а тому чекає на талановиту студентську молодь.

Магістри, 2012 рік

Для забезпечення високої професійної підготовки кафедра СКС має два комп’ютерних класи для студентів та один для викладачів кафедри. Створено спеціалізовану лабораторію з мікропроцесорної техніки, яка обладнана учбово-лабораторними стендами "EV8031/AVR", "LOGIC", "OpAmp", "Trigger". Для кращого засвоєння матеріалу на лекціях та практичних заняттях успішно застосовуються наочні засоби навчання.

Комп'ютерний клас