УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Об᾽єктом діяльності інженера-механіка є технічне обладнання і виробничі процеси для переробки сировини та напівфабрикатів у товарну продукцію. Отже, до сфери діяльності інженера-механіка входять підприємства практично всіх галузей промисловості.

Інженер-механік організовує експлуатацію, обслуговування і ремонт технологічного обладнання, займається його проектуванням, конструюванням, виробництвом, монтажем та налагодженням, підбирає корозійностійкі конструкційні матеріали для обладнання і розробляє методи захисту від корозії та зношування, досліджує технологічні процеси, які відбуваються в обладнанні для підвищення ефективності його роботи. У невиробничій сфері інженер-механік може реалізуватися як інженер-менеджер, інженер-маркетолог із продажу технологічного устаткування.

Випускники даного професійного спрямування працюють на:

хлібопекарнях:

 

пивоварнях, виноробнях або лікеро-горілчаних заводах:

 

м'ясо- та рибопереробних виробництвах:

 

молокозаводах та сироварнях:

 

кондитерських фабриках: 

 

виробництвах з переробки цукрових буряків, зерна та багатьох інших:

 

ХХІ століття внесло корективи в теоретичні та практичні аспекти переробки харчової продукції з урахуванням демографічних змін у суспільстві, різкого погіршення екологічної ситуації і нестачі продовольчих ресурсів, нової інформації про значимість різноманітних компонентів продуктів у харчуванні людини. Спостерігається тенденція до зростання частки рафінованих харчових продуктів, розширення галузі застосування харчових добавок, що потребує збільшення виробництво комбінованих харчових продуктів і використання нетрадиційної сировини.

Спеціальність інженера-механіка в галузі переробних і харчових виробництв стає все більш актуальною у зв’язку з розвитком малих підприємств, де один фахівець може контролювати технологію, обладнання та економічні аспекти виробництва. Міні-пекарні, міні-кондитерські, міні-цехи з виготовлення ковбасних виробів та ін.  це шлях до власної незалежності та розвитку.

 

Фахівці даного професійного спрямування можуть займати на підприємствах такі посади, як технік, технік-механік, технік-конструктор, майстер, майстер дільниці, майстер цеху, майстер-контролер, інженер-механік, інженер-технолог (з металообробки та обробки неметалевих конструкційних матеріалів), інженер-конструктор, інженер-інспектор, керівник виробничих підрозділів у промисловості, майстер виробничих дільниць, цеху, відділу технічного контролю.

Також наші фахівці можуть працювати науковими співробітниками (інженерна механіка) інженерами-механіками (з експлуатації та ремонту, конструктор з металообробки), наладчиком, випробувачем, інспектором, контролером з підготовки виробництва, з проектно-кошторисної роботи, а також викладачем у середніх навчальних закладах.