УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання хімічних виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Обладнання біохімічних виробництв”. Студенти вивчають особливості конструювання, розрахунку, ремонту й експлуатації обладнання біотехнологічних виробництв. Фахівці працюють на підприємствах з виробництва біопалива, цукру, патоки, глюкози, антибіотиків, інших продуктів біологічного походження на керівних посадах механіків, технічного менеджменту.