УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Студенти навчаються за спеціалізацією „Техніка антикорозійного захисту”.

Інтенсифікація технологічних процесів (застосування високих і низьких температур, вакууму або високих тисків тощо) висуває нові вимоги не тільки до конструктивних особливостей обладнання, а також до матеріалів, з яких виробляється це обладнання. Тому знання, здобуті інженерами-механіками в галузі хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, завжди актуальні та користуються попитом на:

нафтопереробних підприємствах:

 

хімічних підприємствах:

 

для захисту металоконструкцій на виробництвах широкого профілю:

  

Інженер-механік організовує експлуатацію, обслуговування й ремонт технологічного обладнання, займається його проектуванням, конструюванням, виробництвом, монтажем та налагодженням, добирає корозійностійкі конструкційні матеріали для обладнання і розробляє методи захисту від корозії та зношування, досліджує технологічні процеси, що відбуваються в обладнанні, для підвищення ефективності його роботи.

Антикорозійний захист матеріалів є невід'ємною частиною виробництв різного профілю:

 

 У невиробничій сфері інженер-механік може реалізуватися як інженер-менеджер, інженер-маркетолог із продажу технологічного устаткування.

Фахівці даного професійного спрямування можуть займати на підприємствах такі посади, як технік, технік-механік, технік-конструктор, майстер, майстер дільниці, майстер цеху, майстер-контролер, інженер-механік, інженер-технолог (з металообробки та обробки неметалевих конструкційних матеріалів), інженер-конструктор, інженер-інспектор, керівник виробничих підрозділів у промисловості, майстер виробничих дільниць, цеху, відділу технічного контролю; наукові співробітники (інженерна механіка) інженер-механік (з експлуатації та ремонту, конструктор з металообробки), наладчик, випробувач, інспектор, контролер з підготовки виробництва, з проектно-кошторисної роботи та викладач у середніх навчальних закладах.