УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціалізація: Інженерна механіка

Випускова кафедра: Машинобудування та інженерної механіки

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


„Технології машинобудування” – найбільш універсальна спеціальність, що дозволяє користуватися найсучаснішими досягненнями цивілізації.

Студенти отримують сучасні знання та вміння для проектування сучасних технологічних процесів виготовлення деталей, складання машин, вивчають технологічне оснащення й інструмент необхідний для забезпечення якості продукції на підприємствах машинобудування та інших галузей промисловості. У процесі навчання студенти опановують автоматизовані системи  виробництва, роботехнічні комплекси, верстати з числовим програмним управлінням, комп’ютерне проектування, конструювання, менеджмент управління підприємством.