УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія

Спеціалізація: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Випускова кафедра: Технології неорганічних речовин і екології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Студенти професійного спрямування „Екології та охорони навколишнього середовища” вивчають сучасні методи й технології очищення стічних вод, газових викидів, можливі шляхи рекуперації відходів та вторинної сировини. Наші випускники мають знання й навики з екологічного моніторингу, менеджменту й аудиту, з проведення екологічної експертизи, основ правової екології, екології заповідників, з біо-, гео-, радіоекології, екології харчової промисловості та хіміко-лісового комплексу, екології людини, урбоекології, промислової екології та природоохоронних технологій.

Фахівці працюють на підприємствах водопостачання, каналізації, переробки відходів, підприємствах сільського, лісового та рибного господарств. Можуть займатись діяльністю у сферах архітектури та інжинерингу, адміністративного та допоміжного обслуговування, управління й оборони, можуть займатись технічними випробуваннями, проводити наукові дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук; працювати у галузі вищої освіти, на підприємствах хімічної, коксо- і нафтохімічної, металургійної, машинобудівної, паливно-енергетичної промисловостей, у спеціалізованих державних закладах та установах, у контролюючих організаціям (екологічна міліція, регіональні та басейнові екологічні інспекції), на станціях водоочищення й підготовки питної та технічної води.