УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація: Економічна кібернетика

Випускова кафедра: Теоретичної та прикладної економіки

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


В умовах ринкової економіки постійно зростає попит на фахівців, здатних мислити по-новому. Зміни, що відбуваються в економіці, створюють сприятливі умови для радикального повороту в напрямку застосування методів економіко-математичного моделювання у керуванні економіко-виробничими системами різних рівнів. У цьому напрямку проводять ряд наукових досліджень. Тому економіко-математичний напрямок стає одним з провідних в економічній науці. Зараз суб’єкти господарювання несуть повну відповідальність за використання ресурсів, виконання договірних зобов’язань, за власну фінансову й економічну політику. Тому випускники кафедри економічної кібернетики повинні стати вирішальною ланкою в підвищенні ефективності функціонування виробничих підрозділів, особливо в умовах конкурентної економіки, використовуючи методи оптимізації для вироблення й прийняття рішень з організації виробничого процесу.

Економісти-кібернетики – системні аналітики в галузі економіки. Одним з вирішальних інструментів, досягнення стабільності в розвитку економічної системи є оптимізація управлінських рішень, спрямованих на краще пристосування до змін зовнішнього середовища з метою досягнення максимальної ефективності у своїх потенційних можливостях. Саме таких фахівців випускає кафедра економічної кібернетики.

Студенти, що навчаються за професійним спрямуванням „Економічна кібернетика” отримують систему знань з економічних, математичних і спеціальних дисциплін, прогресивних комп’ютерних технологій одержують базову економічну підготовку на рівні економічної спрямованості інших спеціальностей.

Випускники можуть з успіхом очолити функціональні підрозділи в організаційній системі керування: економічну службу, службу зовнішньоекономічної діяльності, організацію або підприємство в цілому, тому що мають достатній обсяг знань в галузі аналізу й прогнозування фінансово-економічних ситуацій, а також володіють керування економічними процесами й системами. Фахівці в галузі економічної кібернетики працюють у банках, фінансово-економічних організаціях і фірмах, в економічних і аналітичних службах, бухгалтерії, відділах маркетингу, прогнозування, зовнішньоекономічної діяльності.

Економічна кібернетика – крок у майбутнє.